Ny på Tastarustå skole

OTUS - overgang til ungdomsskole

Hver vår arrangerer skolen en OTUS-dag oppe på veden, der 7. klassingene skal få møte den nye klassen og kontaktlærerne sine.

Fremmedsspråk og valgfag

Den samme våren vil elevene også måtte søke seg inn på ønsket fremmedspråk og valgfag. Skolen tilbyr følgende:

Fremmedspråk

  • Spansk
  • Tysk
  • Engelsk fordypning
  • ALF, arbeidslivserfaring

Valgfag

Hvordan kontaker jeg skolen?

Ledelse - du finner kontaktinfo på denne siden: Kontaktinformasjon

Lærere og andre ansatte - all kontakt går via Vigilo, og er begrenset til foresatte med elever i skolen.

Skolemelk

Bestilling av skolemelk gjøres via nettstedet skolemelk.no.

For å kunne bestille må du registrere en bruker.

Når du logger på vil du få tilgang til å velge fra de produktene som er tilgjengelige på Tastarustå skole.