Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Våre ansatte

Dette er våre flotte ansatte:

Gina Hebnes
Kontaktlærer 3B
Bente Engseth
Kontaktlærer 1B
Inger Lise Sigvaldsen
Kontaktlærer 3A
Marianne Gjesteland
Kontaktlærer 4B
Helen Thinbø
Pedagogisk medarbeider 1. trinn
SFO
Kristina Fowles Mauritzen
Kontaktlærer 2B
Rune Ølberg
Pedagogisk medarbeider 5.trinn
SFO
Kristin Ebne
Faglærer 1.trinn
Åse Therese Salhus
Kontaktlærer 2A
Ninette Hoem Hegre
Bibliotekar / lærer 3. trinn
Elisabeth Keim Efteland
Pedagogisk medarbeider 2.trinn
SFO
Andrea Louise Sjøstrøm Østbø
Kontaktlærer 4A
Ellen Kolnes Grønli
Kontaktlærer 7B
Kristin Kraft
kontaktlærer 5C
Kari Olsen
Pedagogisk medarbeider 5.trinn
SFO
Elma Besic
Faglærer 1.trinn
Arny Paula Vedelden
Faglærer 3.trinn
sosiallærer
Ivar Eiane
Kontaktlærer 5C
Thor Eiene
Faglærer 4.trinn
Mathilde Hustoft Marques
Kontaktlærer 5A
Tone Gilje
skolekonsulent / timelærer 4.trinn
Hilde Øvrebø
Pedagogisk medarbeider 7.trinn
SFO- baseleder 2.-4.trinn
Arne Sannes Undheim
Kontaktlærer 6C
Ingeborg Boge
Kontaktlærer 5B
Anita Totland
Pedagogisk medarbeider 4.trinn
SFO - baseleder 1.trinn
Eirik Surdal
Pedagogisk medarbeider 6.trinn
Håkon Løklingholm
Pedagogisk medarbeider 5.trinn
SFO
Margrethe W. Fossan
Kontaktlærer 6A
Mary-Anne Vadla
Kontaktlærer 6B
Andreas Høiseth Jørgensen
Pedagogisk medarbeider 6.trinn
Sindre Sivertsen
Pedagogisk medarbeider 5.trinn
SFO
Helene J.E. Page
Kontaktlærer 1A