Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Våre ansatte

Dette er våre flotte ansatte:

Gina Hebnes
Kontaktlærer 1.trinn
Sinje Lønseth
Timelærer 1.trinn
permisjon
Bente Engseth
Kontaktlærer 1.trinn
Inger Lise Sigvaldsen
Kontaktlærer 1.trinn
Marianne Gjesteland
Timelærer 1.trinn
Linn Endresen
Kontaktlærer 1.trinn
Helen Thinbø
Miljøarbeider 1. trinn
SFO
Solveig Harestad
Timelærer 2.trinn
Kristina Fowles Mauritzen
Timelærer 2.trinn
Nina Ø.Lea
Kontaktlærer 2.trinn
Rune Ølberg
Miljøarbeider 2.trinn
SFO
Inger Elise Johansson
Timelærer 2.trinn
Camilla Klæbo
Kontaktlærer 2. trinn
95999543
Kathrine Bergjord
Kontaktlærer 3. trinn
Kristin Ebne
Kontaktlærer 3.trinn
Åse Therese Salhus
Kontaktlærer 3.trinn
Ninette Hoem Hegre
Bibliotekar / lærer 3. trinn
Elisabeth Keim Efteland
Miljøarbeider 3.trinn
SFO
Andrea Louise Sjøstrøm Østbø
Kontaktlærer 4.trinn
Ellen Kolnes Grønli
Kontaktlærer 4.trinn
Kristin Kraft
kontaktlærer 3.trinn
Kari Olsen
Miljøarbeider 4.trinn
SFO
Aliah Selheim
Lærling 4.trinn
SFO
Jenny Teige Bø
Kontaktlærer 5. trinn
Elma Besic
Kontaktlærer 4.trinn
Gjermund Rekstad
Kontaktlærer 5. trinn
Christine Hovland Risan
Lærer 5.trinn
Arny Paula Vedelden
Lærer 5.trinn
sosiallærer
Ivar Eiane
Timelærer 6.trinn
Thor Eiene
Kontaktlærer 6.trinn
Mathilde Hustoft Marques
Kontaktlærer 6.trinn
Tone Gilje
lærer 6.trinn
skolekonsulent
Elisabeth Stangeland Axelsen
Lærer 6.trinn
Alexander Emmerhoff Posti
Lærer 6. og 7. trinn
Hilde Øvrebø
Miljøarbeider 6.trinn
SFO
Malin Jacobsen Fosse
Lærling 3.trinn
SFO
Arne Sannes Undheim
Kontaktlærer 7.trinn
Ingeborg Boge
Kontaktlærer 7.trinn
Anita Totland
Miljøarbeider 7.trinn
SFO
Eirik Surdal
Miljøarbeider 7.trinn
Håkon Løklingholm
Miljøveileder 4.trinn
SFO
Johan Fredrik Lenemark
Miljøarbeider 3. trinn
Margrethe W. Fossan
Kontaktlærer 7.trinn
Mary-Anne Vadla
Kontaktlærer 4.trinn
Marianne Stranden Macedo
Kontaktlærer 5.trinn
Andreas Høiseth Jørgensen
Miljøarbeider 5.trinn
Sindre Sivertsen
Miljøarbeider
SFO