Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Våre ansatte

Dette er våre flotte ansatte:

Solveig Harestad
Kontaktlærer 1.trinn
solveig.harestad@stavanger.kommune.no (Send)
Kristina Fowles Mauritzen
Kontaktlærer 1.trinn
kristina.fowles.mauritzen@stavanger.kommune.no (Send)
Nina Ø.Lea
Kontaktlærer 1.trinn
nina.odegaard.lea@stavanger.kommune.no (Send)
Marianne Gjesteland
Kontaktlærer 1.trinn
marianne.gjesteland@stavanger.kommune.no (Send)
Inger Elise Johansson
Lærer 1.trinn
inger.elise.johansson@stavanger.kommune.no (Send)
Linn Endresen
Lærer 1. og 6.trinn
linn.endresen@stavanger.kommune.no (Send)
Camilla Klæbo
lærer 1. og 2. trinn
avdelingsleder 1. og 2. trinn
95999543
camilla.klaebo@stavanger.kommune.no (Send)
Sveinung Øvstebø
Miljøarbeider 1.trinn
Miljøarbeider SFO
Kathrine Bergjord
Kontaktlærer 2. trinn
kathrine.bergjord@stavanger.kommune.no (Send)
Kristin Ebne
Kontaktlærer 2.trinn
kristin.ebne@stavanger.kommune.no (Send)
Åse Therese Salhus
Kontaktlærer 2.trinn
ase.therese.salhus@stavanger.kommune.no (Send)
Rita Enerhaug
Lærer 2.trinn
rita.enerhaug@stavanger.kommune.no (Send)
Ninette Hoem Hegre
Bibliotekar / lærer 2. trinn
ninette.hoem.hegre@stavanger.kommune.no (Send)
Ingrid Klungtveit
Lærlig,2.trinn
SFO
Anita Totland
Miljøarbeider 2.trinn
SFO
anita.totland@stavanger.kommune.no (Send)
Elisabeth Keim Efteland
Miljøarbeider 2.trinn
SFO
elisabeth.keim.efteland@stavanger.kommune.no (Send)
Andrea Louise Sjøstrøm Østbø
Kontaktlærer 3.trinn
andrea.louise.sjostrom.ostbo@stavanger.kommune.no (Send)
Inger Lise Sigvaldsen
Kontaktlærer 3.trinn
inger.lise.sigvaldsen@stavanger.kommune.no (Send)
Ellen Kolnes Grønli
Kontaktlærer 3.trinn
ellen.kolnes.gronli@stavanger.kommune.no (Send)
Kristin Kraft
kontaktlærer 3.trinn
kristin.kraft@stavanger.kommune.no (Send)
Alexander Emmerhoff Posti
Lærer 3.trinn
alexander.emmerhoff.posti@stavanger.kommune.no (Send)
Kari Olsen
Miljøarbeider 3.trinn
SFO
kari.olsen@stavanger.kommune.no (Send)
Aliah Selheim
Lærling 3.trinn
SFO
Jenny Teige Bø
Kontaktlærer 4. trinn
jenny.teige.boe@stavanger.kommune.no (Send)
Elma Besic
Kontaktlærer 4.trinn
ebesic@stavanger.kommune.no (Send)
Gjermund Rekstad
Kontaktlærer 4. trinn
gjermundsotvik.rekstad@stavanger.kommune.no (Send)
Christine Hovland Risan
Lærer 4.trinn
christine.hovland.risan@stavanger.kommune.no (Send)
Line Olsnes
Lærer 4.trinn
line.olsnes@stavanger.kommune.no (Send)
Arny Paula Vedelden
Lærer 4.trinn
sosiallærer
arny.vedelden@stavanger.kommune.no (Send)
Johanna Gundersen
Lærlig, 4. trinn
SFO
Rune Ølberg
Miljøarbeider 4.trinn
SFO
rune.olberg@stavanger.kommune.no (Send)
Ivar Eiane
Permisjon
ivar.eiane@stavanger.kommune.no (Send)
Thor Eiene
Kontaktlærer 5.trinn
thor.eiene@stavanger.kommune.no (Send)
Mathilde Hustoft Marques
Kontaktlærer 5.trinn
mathilde.hustoft.marques@stavanger.kommune.no (Send)
Guro Fyllingen Johnsen
Lærer 5.trinn
guro.fyllingen.johnsen@stavanger.kommune.no (Send)
Tone Gilje
lærer 5.trinn
skolekonsulent
tone.gilje@stavanger.kommune (Send)
Elisabeth Stangeland Axelsen
Lærer 5.trinn
elisabeth.axelsen@stavanger.kommune.no (Send)
Hilde Øvrebø
Miljøarbeider 5.trinn
SFO
hilde.ovrebo@stavanger.kommune.no (Send)
Malin Jacobsen Fosse
Lærling 5.trinn
SFO
Arne Sannes Undheim
Kontaktlærer 6.trinn
arne.sannes.undheim@stavanger.kommune.no (Send)
Anders B. Os
Lærer 6.trinn
anders.bjerke.os@stavanger.kommune.no (Send)
Siri Kathrine Skartveit Jacobsen
Kontaktlærer 6.trinn
siri.jacobsen@stavanger.kommune.no (Send)
Katrine Blom
Kontaktlærer 6.trinn
katrine.blom@stavanger.kommune.no (Send)
Ingeborg Boge
Kontaktlærer 6.trinn
ingeborg.boge@stavanger.kommune.no (Send)
Eirik Surdal
Miljøarbeider , permisjon
baseleder 2. - 4. trinn SFO
eirik.surdal@stavanger.kommune.no (Send)
Håkon Løklingholm
Miljøveileder 6.trinn
SFO
Johan Fredrik Lenemark
Miljøarbeider 6. trinn
Margrethe W. Fossan
Kontaktlærer 7.trinn
margrethe.w.fossan@stavanger.kommune.no (Send)
Mary-Anne Vadla
Kontaktlærer 7.trinn
mary.anne.vadla@stavanger.kommune.no (Send)
Marianne Stranden Macedo
Kontaktlærer 7.trinn
marianne.stranden@stavanger.kommune.no (Send)
Martin Sande
Lærer 7.trinn
martin.sande@stavanger.kommune.no (Send)
Lene Berge
Lærer 7.trinn
lene.berge@stavanger.kommune.no (Send)
Andreas Høiseth Jørgensen
Miljøarbeider 6.trinn
Baseleder 1.trinn SFO
Sindre Sivertsen
Miljøarbeider
SFO
Helen Thinbø
Miljøarbeider 1.
SFO
helen.gamarra@stavanger.kommune.no (Send)
Sinje Lønseth
Lærer
permisjon
sinje.ingrid.lonseth@stavanger.kommune.no (Send)