Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Våre ansatte

Dette er våre flotte ansatte:

Helene J.E. Page
Kontaktlærer 1A
Unni Svines Tollefsen
Kontaktlærer 1B
Bente Engeseth
Kontaktlærer 1C
Elma Besic
Faglærer 1.trinn
Helen Thinbø
Pedagogisk medarbeider 1. trinn
SFO
Kristin Ebne
Faglærer 1.trinn
Åse Therese Salhus
Kontaktlærer 2A
Kristina Fowles Mauritzen
Kontaktlærer 2B
Ole Lars Nausdal
Faglærer 2. trinn
Gina Werdal
Faglærer 2. trinn
Elisabeth Keim Efteland
Pedagogisk medarbeider 2.trinn
SFO
Inger Lise Sigvaldsen
Kontaktlærer 3A
Gina Hebnes
Kontaktlærer 3B
Kristin Kraft
kontaktlærer 5C
Arny Paula Vedelden
Faglærer 3.trinn
sosiallærer
Ninette Hoem Hegre
Bibliotekar / lærer 3. trinn
Rune Ølberg
Pedagogisk medarbeider 5.trinn
SFO
Andrea Louise Sjøstrøm Østbø
Kontaktlærer 4A
Marianne Gjesteland
Kontaktlærer 4B
Aina Eike
Faglærer 4. trinn
Thor Eiene
Faglærer 4.trinn
Tone Gilje
skolekonsulent / timelærer 4.trinn
Kari Olsen
Pedagogisk medarbeider 5.trinn
SFO
Mathilde Hustoft Marques
Kontaktlærer 5A
Ivar Eiane
Kontaktlærer 5C
Ingeborg Boge
Kontaktlærer 5B
Håkon Løklingholm
Pedagogisk medarbeider 5.trinn
SFO
Sindre Sivertsen
Pedagogisk medarbeider 5.trinn
SFO
Margrethe W. Fossan
Kontaktlærer 6A
Mary-Anne Vadla
Kontaktlærer 6B
Arne Sannes Undheim
Kontaktlærer 6C
Eirik Surdal
Pedagogisk medarbeider 6.trinn
Andreas Høiseth Jørgensen
Pedagogisk medarbeider 6.trinn
Ellen Kolnes Grønli
Kontaktlærer 7B
Line Bang Engeland
Faglærer 7. trinn
Hilde Øvrebø
Pedagogisk medarbeider 7.trinn
SFO- baseleder 2.-4.trinn
Anita Totland
Pedagogisk medarbeider 4.trinn
SFO - baseleder 1.trinn