Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker du Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Anita Legland
Rektor
Telefon: 51839103
Knut Ole Eskedal
Avdelingsleder
Ass.rektor
Telefon: 51839118
Kristin Kvamme
Avdelingsleder
Telefon: 51839102
Linn Endresen
Avdelingsleder
Telefon: 51839107
Cathrine Olsen
SFO-leder
Telefon: 51839105
Tone Gilje
Kontorkonsulent
Telefon: 51839100
Ingrid S. Haaland
Helsesykepleier
Telefon: 51 50 85 38