Informasjon om skolen

Tjensvoll skole ligger sentralt i Stavanger, med nærhet til friluftsområdene Mosvannet og Sørmarka. I tillegg har vi en rekke store idrettsanlegg like i nærheten. 

Det er ca 380 elever på skolen, fordelt på 1. - 7. klasse. Vi har også skolefritidsordning for 1. - 4.trinn.