Skolefritidsordningen

SFO
Velkommen til Tjensvoll SFO!
Praktiske opplysninger om skolefritidsordningen på Tjensvoll skole:

Kontakt
Spørsmål til SFO-leder kan sendes på e-post. cathrine.olsen@stavanger.kommune.no
Hvis du skal sende en endring på hjemsendings- eller hentebeskjed, så skal den sendes via Vigilo. Det finnes både app for foreldre, eller du kan logge inn på nettsiden vigilo.no på datamaskin eller mobil. Meldinger på vigilo ang. henting eller hjemlevering må sendes før 1200 samme dag.
Ved problemer i Vigilo, så kan beskjeder sendes på e-post til SFO-leder (besvares når den leses)
Hvis du må ha kontakt med SFO med en gang, er det best å bruke følgende telefonnummer: 1.trinn SFO: 952 58 537 eller 2-4. trinn SFO: 918 30 993

   

Søke plass hos oss
Du kan søke om plass på SFO til ditt barn her. Vedtektene for SFO finner dere her. En innvilget SFO-plass vil vare helt til barnet er ferdig med fjerde klasse, med mindre dere sier opp plassen før det.

Helt ny på SFO i Stavanger kommune?
Hvis barnet ikke har hatt SFO-plass i kommunen tidligere, følger dere denne linken.. Den generelle søknadsfristen for SFO for nye førsteklassinger er 15. april. Elever som allerede har plass i SFO, beholder sin plass og skal ikke søke på nytt.

Oppsigelse
Oppsigelse av SFO-plassen gis beskjed om via søknad i Vigilo.
Stavanger kommune bruker kun hele måneder når det kommer til SFO-plass. Ved redusering fra 100% til 60% plass og ved oppsigelse av plassen, så er det én måneds oppsigelsestid. I praksis betyr det at oppsigelsen trer i kraft ved slutten av påfølgende måned. 
Oppsigelse 2. oktober og 31. oktober vil f. eks. begge føre til at siste dag på SFO er 30. november.
Ved oppsigelse etter 1. april vil SFO-plassen uansett måtte betales ut juli måned.
Plasstørrelse
Tjensvoll skole SFO tilbyr:
100% plass = 5 dager i uka og 33,5 langdager/feriedager.
60% plass = 3 dager i uka og 20 langdager.
Øking i plasstørrelse og påmelding etter fristen trer i kraft fra den 1. i påfølgende måned. Ved redusering og oppsigelse av plass trer endringen i kraft fra den 1. i måneden ETTER påfølgende måned.

Endre plass-størrelse
Endring av plass-størrelse gis beskjed om via søknad i Vigilo.
Husk at det ved endring fra 100% til 60% plass er oppsigelsestid på 1 måned. Ved endring fra 60% og opp til 100% så vil endringen tre i kraft fra den 1. i neste måned. Hvis du skulle ha behov for umiddelbart å øke fra 60% til 100% bør du ta kontakt med SFO-leder for å se hva som kan ordnes.

Bytte skole
Hvis et barn skal begynne på en ny skole i Stavanger kommune, kan SFO-plassen overføres. Ta kontakt med SFO-leder på nåværende skole, så vil hen kontakte kommunen og den nye skolen for å ordne med overføring.
Hvis barnet derimot ikke skal bruke SFO på den nye skolen, så må SFO-plassen sies opp. Hvis barnet skal begynne på en skole i en annen kommune, så må SFO-plassen i Stavanger kommune sies opp, og dere må kontakte den nye skolen angående å starte opp en SFO-plass der.

Redusert pris
Gratis kjernetid for 1.-3. trinn
Fra august 2024 innføres gratis kjernetid også for elever på 3. trinn. I Stavanger
kommune vil alle elever på 1.-3. trinn få gratis kjernetid. Gratis SFO-plass for 1. trinn
avsluttes.

I Stavanger kommune tilsvarer 12 timers gratis kjernetid en 60% plass. Alle elever på 1.-
3. trinn som har 60% plass, får gratis opphold i SFO. For 100% plass betaler du 40% av
full pris (fullpris er kr 2907).
Det er ikke nødvendig å søke om gratis kjernetid, det gjelder for alle elever på 1.-3. trinn
som har SFO-plass.

Ny pris for SFO-plass
Skoleåret 2024/2025 gjelder følgende priser:
100% plass 1. -3. trinn med gratis kjernetid: 1163 kroner per måned
60% plass 1.- 3. trinn med gratis kjernetid: 0 kroner per måned
100 % plass 4. trinn: 2907 kroner per måned
60 % plass 4. trinn: 2048 kroner per måned

Pedagogisk plattform
I fritidstilbudet skal barna oppleve mestring i et miljø preget av omsorg. SFO vil fokusere på tre områder:
- Sosial kompetanse gjennom lek.
- Kultur, idrett og friluftsliv.
- Omsorg og trygghet. 

Vi ønsker også å:
- tilrettelegge for allsidig aktivitet tilpasset barnegruppen
- vektlegge utvikling av sosial kompetanse
- skape trygghet og trivsel ved å være tydelige og trygge voksne 
Samarbeid
Barna trenger trygghet og forutsigbarhet. For å oppnå dette må foreldre og ansatte ha et godt samarbeid. Husk derfor å:
- Sjekke Vigilo for informasjon.
- Gi tilbakemeldinger innen tidsfrister.
- Ta kontakt med SFO ved fravær, sykdom eller forandring av oppholdstid. Se her for hvordan du kan nå oss.
Dersom et barn forsvinner eller ikke møter opp til avtalt tid på ettermiddagen tar vi kontakt. Videre må dere sørge for å gi oss beskjed når dere henter barna. 
Måltid
Barna får et måltid ca. klokken 14.00 hver dag på SFO. Fredager er det varm mat, mens de andre dagene er det brødmåltid. Det tilbys i tillegg frukt hver dag. Til morgentilbudet blir det ikke servert noe mat, men barna har mulighet til å spise medbrakt mat. Vi vektlegger god bordskikk for at barna skal få et koselig måltid. 

Klær
Sørg for at barna har med seg riktige klær til enhver årstid. Klærne må være egnet til lek. Barna må ha med seg skifteklær og regntøy/støvler hver dag. Klær, sekker, matbokser, drikkeflasker, sko og yttertøy MÅ merkes med barnets navn. Barna må bruke innesko når de er inne. For at ikke klær skal forsvinne, er det viktig at barna/foreldrene sørger for at ytterklær henger på plassen når barna går hjem, og at sko og lignende står på under benken/hylla. Gjenglemt tøy samles sammen, først på SFO, så i gangen på skolen ved bomberommet.