Trygt og godt skolemiljø

Det fysiske og psykososiale miljøet i skolen er av avgjørende betydning for elevenes helse, trivsel og læreevne. Skolemiljøet på Tjensvoll skole skal fremme trivsel og læring.
Opplæringslovens kapittel 9A slår fast at "Alle elever har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjer helse, trivsel og læring".  Det er elevenes subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.
For å sikre at vi ivaretar elevene, er det utarbeidet rutiner for hvordan vi jobber med saker der elever uttrykker at de ikke har det trygt og godt, eller der andre mistenker at eleven ikke har det godt på skolen. 
En beskrivelse av gjeldene regler, våre rutiner, og klageadgang til Fylkesmannen, finner dere beskrevet i "Handlingsplan §9A" vedlagt her.