Skolens planer

Her publiseres skolens planer:

  • Hjem - skole samarbeidsplan
  • Plan for trygt og inkluderende skolemiljø
  • Lokal plan for trafikkopplæring

 

  • I tillegg er skolen i sluttfasen med å ferdigstille ny leseplan. Den er enda mer praksisnær enn forrige utgave, og er tydelig forankret opp mot SOL. Den har som mål å

 

-Sikre kvaliteten på leseopplæringen på alle trinn på Tjensvoll skole
-Styrke elevenes leseferdigheter
-Forebygge lese og skrivevansker
-Bedre elevenes læringsutbytte og gi de innblikk i ulike læringsstrategier
-Sikre en systematisk leseutvikling for alle elevene