Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Barnehager og skolefritidsordninger (SFO) i Stavanger går tilbake til grønt smittevern-nivå med virkning fra mandag 21. juni. Det har ordfører Kari Nessa Nordtun og helsesjef Runar Johannessen besluttet.

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Avdelingene trenger ikke lenger å regnes som en kohort, og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.

Eleven på 7.trinn har også i år laget revy.


I dag har vi siste skoledag. Det er et spesielt år vi legger bak oss. 

De siste dagene har elever og lærere benyttet tiden til å legge til rette for neste skoleår.  

Da vi ikke kunne samles i gymsalen og gjennomføre sangsamling som vi tradisjonelt gjør, startet vi dagen i skolegården med en liten minisangsamling. Der sang vi to kjente sanger. Det gikk ganske bra😊

Elevene på 7. trinn har laget en flott revy som klassene får se digitalt i løpet av dagen.

Det har vært et spesielt år hvor det gjennom hele året har svinget. Aldri har vi vært med på så mange omstillinger. Jeg er veldig takknemlig for at alle har håndtert dette godt. I sentrum har eleven stått.

Vi håper at når vi starter opp igjen i august at vi da får være sammen på tvers av klasser og trinn og at skoledagen går mot en normalisert hverdag.

Vi ser også at pandemien har ført til noe bra. Både elever og ansatte har fått gode digitale ferdigheter. Google classroom er blitt en god læringsplattform.
Vi ser også at elevene gir god tilbakemelding på tilpasset friminuttordninger vi har gjennomført gjennom pandemien.

Takk til FAU for godt samarbeid. Jeg håper vi neste skoleår får gjennomføre arrangementene som måtte gå ut i år.  

Sommerferien står for tur. Jeg benytter anledningen til å ønske elever, ansatte og familier en riktig god sommerferie.    

Vennlig hilsen rektor


1. trinn: Inger Lise Sigvaldsen, Linn Endresen, Bente Engseth

2. trinn: Nina Ø. Lea, Camilla Klæbo

3. trinn: Kathrine Bergjord ,Kristin Ebne, Åse Therese Salhus

4. trinn: Andrea S. Sjøstrøm Østbø, Martin Sande, Mary Anne Vadla

5. trinn: Jenny Teige Bøe, Marianne Stranden, Gjermund S. Rekstad

6. trinn:  Mathilde Hustoft Marques, Elisabeth S. Axelsen, Thor Eiene

7. trinn: Arne S. Undheim, Anders B. Os, Margrethe W. Fossan, Ingeborg Boge

 

 


I dag er alle lærere er tilbake. Vi gjennomfører derfor besøksdagen for høstens nye 1. klassinger onsdag 9. juni.

Klasse 1 A møter kl. 08.40

Klasse 1B møter kl. 09.35

Klasse 1C møter kl. 11.35.

Vi, lærere, SFO-leder og rektor gleder oss til å hilse på våre nye elever. 

Vel møtt.


Streiken er over og på mandag møter alle elever på skolen til vanlig tid.

Skolen vil frem til  skoleslutt fortsette å være på gult nivå.

Hilsen

rektor


I sommer arrangerer Stavanger kommune mange gratis sommeraktiviteter for barn og unge, i samarbeid med lokale lag og foreninger. Det er aktiviteter i alle kommunedelene og du kan delta på alt fra fotball, hinderløype, skatekurs, dans, drama og tegne- og malekurs, til vitenskapscamp og sjongleringskurs + mye, mye mer!
I tillegg arrangeres det flere åpne aktiviteter som rebusløp og skattejakt i øyriket, åpen hall i Sørmarka Arena, og det blir en egen videokonkurranse i sosiale medier, med store pengepremier.
Vi håper du finner en aktivitet du liker og blir med!
For mer informasjon og påmelding se: 

Det er varslet om at de aller fleste av skolens lærere er tatt ut i streik fra og med onsdag 2. juni. Dette får konsekvenser for alle klasser.

Det er 4 lærere som ikke er tatt ut i streik. Disse lærene vil gjennomføre sine undervisningstimer. Skolen har i dag sendt brev med hjem om et begrenset undervisningstilbud til klasse 1B, 2B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B og 6B.

Alle andre klasser får ikke undervisningstilbud.

SFO er ikke rammet av streiken. Vi åpner ikke for morgen-SFO, men åpner en time tidligere mandag, onsdag, torsdag og fredag. Det betyr at SFO åpner kl. 12.30 alle dager.

Besøksdagen for høstens 1. klassinger onsdag 2. juni er dessverre avlyst. Vi kommer tilbake med mer informasjon når skolen gjenåpner igjen.

Avdelingsledere er også tatt ut i streik.

Alle samarbeidsmøter i streikeperioden utgår dersom lærere tas ut i streik.

Rektor og SFO leder er ikke tatt ut i streik og vil være på skolen.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart.

Mvh
rektor


Alle førsteklasselærere blir tatt ut i streik fom onsdag 2.6.

Vi må derfor dessverre avlyse den planlagte besøksdagen. Når streiken avsluttes vil vi komme tilbake med informasjon om en evt ny besøksdag. 


UNIO varsler opptrapping av streiken i kommunal sektor fra onsdag 2.juni. Dersom streik trappes opp, vil 36 lærere på Tjensvoll skole bli tatt ut i streik.

Sommerles er en digital lesekampanje for 1. -7. klasse som varer fra 1. juni til 31. august. Målet er å få barn til å ikke ta pause fra lesingen gjennom en lang sommerferie. Forskning har nemlig vist at barn som ikke leser i løpet av sommerferien, risikerer å tape ganske mye av leseferdighetene sine. Klikk på "Les mer" for å se en liten informasjonsfilm fra Sølvberget.

Skolen får flere henvendelser vedr sommeravslutninger. Skoleeier har utarbeidet noen retningslinjer og anbefalinger. 

Dersom foreldre ønsker å arrangere sammenkomster for barn og foreldre er det de nasjonale reglene for privat sammenkomst på offentlig sted som er førende.

Ved privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale), er det ikke lov å samle flere enn 10 personer innendørs. Dersom sammenkomsten er utendørs kan man samle 20 personer.

Barn i samme kohort på barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne tilstede.Vi har tidligere informert at skolen planlegger besøksdag for høstens første klassinger Besøksdagen er onsdag 2. juni. Vi får 58 nye elever på skolen. 

Akkurat nå planlegger hvordan vi på best mulig måte kan gjennomføre besøksdagen når vi er på gult nivå. Det blir 3 klasser og 3 kontaktlærere. I hver av klassene blir det 19 og 20  elever. Hver klasse vil møte på skolen på et gitt tidspunkt sammen med en foresatt.  

Vi vil sende ut informasjon til alle foresatte på epost senest tirsdag 25. mai. Vi gleder oss til å møte våre nye elever. 


Fra mandag 10. mai er vi igjen tilbake på gult nivå. Vi er glade for at vi kan slippe litt opp, men vil fortsette å være i kohorter, egne soner ute og delte friminutt mellom elever på småtrinnet og elever på mellomtrinnet. 

Vi er glade for å få alle elever tilbake i sine klasser gjennom hele skoledagen. Vi håper nå at vi får være på gult nivå frem til sommerferien. 


Vi planlegger å få til at korpsaspiranter/juniorer spiller 2 sanger for oss ved skolestart kl 08.30. Kohortene er da på sine plasser. Korpsaspirantene vil holde god avstand.

I løpet av dagen vil hver klasse gjennomføre leker knyttet til 17. mai feiring. Elevene synger 17.maisanger i klassene og lærer hvorfor vi feirer 17. mai.
Noen klasser vil også gå i tog forbi nærliggende barnehager. Der stopper elevene opp og synger. Ta gjerne med flagg. Det er lov å pynte seg om en ønsker det.

Vi gjennomfører disse aktivitetene med høy smittevernfaktor.

Vi gjennomfører også en digital samling der elevrådsrepresentanter på 7. trinn holder tale til alle elever og ansatte, vi planlegger også noen digitale sanginnslag.

Vi pynter blomsterkassene i skolegården. Alle elever får en is denne dagen.

På SFO skal vi også ha markere tradisjonelle 17. maileker og aktiviteter.

Vi gleder oss til å feire litt 17.mai. Vi håper vi klarer å skape et godt fellesskap gjennom markeringen vår.Fra barneskole til ungdomsskole, litt informasjon finner du her: 

Hei!
Stavanger kommune har i dag premiere på en splitter ny informasjonsfilm om korona for elevene. I filmen er Ingrid og Iben programledere. De er elever på Kannik skole, og har fått en rekke gjester i studio som svarer på spørsmål barn og unge har.

Filmen passer best for elever på 5-10. trinn. Jeg ber dere videreformidle filmen til ansatte på egen skole, og gjerne legge opp til at den blir vist til elevene innen de nærmeste dagene. Det kan også være en ide å legge filmen på skolens hjemmeside.

En stor takk til elever, ansatte og foresatte for forståelse for alle endringer vi har gjennomført etter at skolen gikk fra gult til rødt nivå. Vi ser at elevene raskt aksepterer nye forhold og nye regler.

Vi har nå strengere føringer for hvordan vi skal organisere for å begrense antall nærkontakter og smitte. Elever er organisert i samme kohort både på skole og i SFO. Vi gjennomfører ikke aktiviteter der kohortene blandes.
18 klasser er de neste to ukene organisert i 34 små kohorter.

Vi har fått noen henvendelser fra foresatte som ønsker å bytte. Kohortene er satt sammen etter flere hensyn til beste for alle. Kohorter er satt sammen ut ifra faglige, sosiale, spesialpedagogiske og hensyn, samt hensyn til sårbare elever.  Ved deling er det mange hensyn som skal ivaretas. Vi håper på forståelse for at vi ikke klarer å imøtekomme alles ønsker.

Elever på 1. – 4. trinn vil få et skoletilbud gjennom hele skoledagen.
Skoledagen er noe annerledes enn vanlig, men fokus på trygghet og tilhørighet blir ivaretatt. Noen elevgrupper har fått nye rom da vi måtte ta i bruk musikkrom, gymsal, SFO kjøkken og kunst- og håndverksrom til klasserom.  

Elever på 5. – 7. trin får undervisning halv dag på skolen og halv dag hjemmeundervisning. På hjemmeundervisning gir lærer på trinnet digital støtte og veiledning til oppgaver elevene utfører. Spisetid og storefri utgår for elever på 5. - 7. trinn. Elevene starter derfor rett på undervisning eller avslutter rett etter undervisningstimen.

Det vil være et utvidet renhold på skolen i perioden vi er på rødt.

 

Hvert enkelt trinn legger ut informasjon gjeldende for sitt trinn.

Vi fraråder arrangementer i skolens regi for grupper/kohorter de to neste ukene (vennegrupper, bursdager o.l.).

Husk å holde avstand, god hygiene få nærkontakter i denne perioden.

Skoledagen starter som vanlig kl. 08.30. Vi har flere innganger og derfor klarer å unngå trengsel.

SFO holder stengt for morgen-SFO de neste to ukene med unntak av avtalt tilbud for foresatte som har samfunnskritiske oppgaver.  SFO har ønske om faste hentetider. Hvis dette er vanskelig, ber vi dere ringe SFO.

Vi vil også be om at alle elever møter på sine faste møtepunkt tett opp under skolestart. Foreldrene kan dessverre ikke følge barna inn på skolen eller hente inne på SFO.Nesten alle elever og ansatte på 1. trinn og i 7A er testet og så langt er det ingen nye smittetilfeller. 

Vi ser at det er en stigende smitte i regionen vår og beredskapsledelsen i Stavanger kommune følger utviklingen nøye.

Flere skoler har de siste dagene opplevd å få elever og ansatte i karantene der også vår skole er berørt.

Tusen takk til både elever, foresatte og ansatte for at dere følger godt opp smittevernstiltak som tilstrekkelig avstand, håndvask og det å være hjemme ved luftveissymptomer.

Skulle skolen komme på rødt nivå må vi gjøre endringer. (ref smittevernveileder datert 25.03.2021)
Blant annet må vi ha mindre kohorter enn dem vi har nå.

Vi vil prioritere full dag for elever på 1. – 4. trinn.

Elever på mellomtrinnet (5. - 7.) vil få undervisning på skolen halv dag og hjemmeskole halv dag.

Dette skyldes plassmangel og prioritering av full skole for elever på småtrinnet. SFO vil ha full åpning.