Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen

En velfortjent ferie står for døren. Det har på mange måter vært et godt og spennende skoleår, men til tider også krevende, spesielt merket vi dette da pandemien rammet oss hardt i vinter og vi fikk en lang periode med høyt fravær av ansatte og elever.

En stor takk til alle elever, foreldre, lærere og miljøarbeidere for hvordan vi klarte å gjøre det beste når det stod på som verst. Måten lærerne, miljøarbeiderne og mine nærmeste ledere løste oppdraget vårt på står til terningkast seks. Jeg er mektig imponert over innsatsen som ble lagt ned.

Det var godt å kjenne en normal skolehverdag kom tilbake til oss i vår. Igjen fikk vi være sammen hele skolen under samme tak på Verdens bokdag, 17. mai sangsamling, revy laget av elever og lærere på 7. trinn. fantastisk! Dette vil vi ha mer av! Aldri mer kohorter!

Ferien som nå kommer er veldig fortjent!

Vi har i dag takket av lærere Inger Elise Johannessen, Jenny Bøe Teige, Marianne Stranden. Vi ønsker dem masse lykke til i ny tilværelse, nytt hjemland og ny landsdel. 

Også SFO leder Monica Totland går over i ny stilling på Bru. Birgit Hommo avslutter som avdelingsleder hos oss og begynner som lærer i Stavangerskolen.

De har alle betydd mye for skolen vår og vi ønsker dem masse lykke til videre. 

Neste skoleår begynner lærere Helene Eltervåg Page og Marte Hjalland. Ny SFO leder ansettes disse dager. Vi har en lærerstilling ubesatt, men satser på at vi har alle på plass til skolestart.

Tradisjonen tro var det siste skoledag igjen sommeravslutning i gymsalen med sangsamling før den årlige fotballkampen mellom elever og ansatte. Vi takket spesielt 7. trinn for en flott revy og årene vi har fått lov å bli godt kjent med dem. Vemodig å si forvell til flott ungdommer.

SFO og administrasjonen holder åpent tom torsdag 30. juni.

SFO åpner igjen 1. august for alle elever. Det er allerede planlagt ulike kjekke aktiviteter og vi håper barna er påmeldt til dette.

Elever på 1. trinn har fått tilsendt oppstartstidspunkt slik at vi kan ta imot nye elever på en trygg og god måte.

Onsdag 17. august er SFO steng. Felles planleggingsdag med lærerne.

Første skoledag er torsdag 18. august kl. 08.30 for elever på 2. – 7. trinn.

For elever på 1. trinn møtes vi ved flaggstangen kl. 09.00.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer☀️!

Hjertelig hilsen Anita Legland - rektor


Sommer i folkehallene, gratis inngang også for de minste.

Åpent hver dag, ingen forhåndsbestilling er nødvendig.


Fra 15. juni blir det strengere regler på elsparkesykkel. Aldersgrense er 12 år, og det er påbudt med hjelp for barn under 15 år. Fint om dere snakker med barna om dette.

Førstkommende helg 16-18 juni, braker det løs mellom Oljemuseèt og geoparken - historiens første NM i Brannsport arrangeres. 

 


Hei

Savner du noe? Det ligger mye gjenglemt tøy på skolen. Fint om du tar en kikk før sommeren. Det som ikke blir hentet  blir sendt til Fretex.


Det var forventningsfulle elever som møtte opp i gymsalen til felles start på Verdens bokdag på tirsdag. De flotte 2.- klassingene som skulle lese bokanmeldelsene sine var ekstra spente. Og det var lett å høre at de hadde øvd på opplesningen. Hele skolen satt musestille og hørte på hvor flinke de var. Men etterpå var det ganske høy lyd når alle skulle synge lese-sangen vår. Da løftet taket i gymsalen seg  -  nesten. :-)

7. trinn har siden i høst arbeidet med nettavis. De har jobbet for FN-sambandet med å løfte frem og belyse begrepene demokrati og medborgerskap. 


Verdens bokdag feires i alle FN-land 23. april. I år har vi på Tjensvoll skole vært nødt til å utsette den pga. sykdom. Men tirsdag 24. mai braker det løs med en storsamling i gymsalen for alle trinn i første time. Resten av dagen blir det også stort fokus på bøker i både klasserom og andre rom.

Vel overstått 17. mai.

Det er mange gjenglemte fat, kakebokser og kakespader som ligger igjen på skolen.

Fint om alle som savner noe kommer og henter.

På forhånd tusen takk!


Tusen takk til FAU, foreldre og elever som var på dugnad i skolegården.

Dere har gjort en fantastisk god jobb og det er blitt så fint i skolegården. 

Vi gleder oss til den store dagen, hipp hurra for 17. mai.


Endelig 17. mai tog. 
I år kan vi igjen gå i barnetog og feire nasjonaldagen vår. Det gleder vi oss til.

Da det er 3 år siden vi sist gikk i barnetog, er det mange elever som ikke har fått delta på denne fine tradisjonen. Vi forbereder oss nå ekstra godt med å synge og gå i tog for å være godt forberedt til barnetoget.

Barnetoget starter i sentrum kl. 10. Tjensvoll skole er nr 34. Vi  skal stille opp bak Atlantic hotell ved Haakon VII gate/Arne Rettedalsgate/Knud Holmsgate. Vi har Auglend og Tjensvoll skolekorps foran oss (nr 33) og Ullandhaug skole (nr 35) bak oss.  Elevene møtes senest kl 10.00. Vi minner om at det er mye folk i sentrum. Vi anbefaler å beregne god tid for avlevering av barna.
Vi håper at foresatte respekterer at barna er med i toget helt til slutt og ikke tas ut underveis.
Husk å ta med flagg.
Toget går i år går i østre bydel/Storhaug. Toget løser seg opp rundt Nytorget. Vi ber alle gjøre gode avtaler om henting med barna i forkant. Ansatte og foreldre som følger klassene vil bli stående ved fanen til alle elevene er hentet. 

Prøvetog.
Mandag 16. mai starter vi med en felles 17. mai sangsamling i gymsalen.

Deretter skal vi gå i prøvetog sammen med korpset. Vi beregner å gå fra skolen ca kl. 09.20. Vi marsjerer Tjensvollveien – Stavanger sanitetsforening bofellesskap – Tellusveien – L.W. Hansensgt – Tjensvollveien. vi avslutter prøvemarsjering i skolegården med sang og korpsmusikk.

Ta gjerne med flagg også når vi prøvemarsjerer. Det er veldig kjekt om foresatte og naboer har anledning å heie på oss langs ruta.  


NB!

Av hensyn til foreldremøte på 4. trinn har vi forskjøvet tidspunktet for 6. trinn sitt foreldremøte. 

Ny møtetid er torsdag 5. mai kl 19.00!

Møtested: Musikkrommet (ved gymsalen). 

Vel møtt!


Onsdag 1. juni inviterer vi alle høstens 1. klassinger til besøksdag.

Hensikten med vår besøksdag er å skape positive forventninger til skolestart, bli litt kjent med skolen, lærer og medelever.

Skolen ønsker at barn og foreldre skal oppleve trygghet i forkant av skolestart. I tillegg blir barna litt kjent med skolebygningen fra innsiden.

Vi vil sende ut informasjonsskriv om fremmøte uke 18.  Barna og foresatte møter kl. 09.00 på skolen. Oppholdet varer i ca 2 timer. Barna får møte lærer, og de får hilse på rektor. Det er alltid veldig kjekt for oss som jobber på skolen å få møte nye 1. klassinger. Elevene vil også få besøke sitt klasserom.

velkommen-til-stavanger-skolen.pdf

 

 


Det blir dugnad i skolegården onsdag 11. mai.

Ta med sopekost, spader, trillebåre og utstyr som kan trenges under en dugnad. 

Jo flere dugnadshjelpere jo fortere går det:-) Det blir kjøpt inn jord og sommerblomster som kan plantes i kassene utenfor kontoret. Dette blir levert til dugnaden kl. 17.00.

VEL MØTT!Torsdag 7.april kl. 08:45 er det igjen påskesamling i kirken, og 5.trinn og 1.trinn er delaktige i programmet. Vi gleder oss!

Er det foresatte fra disse to trinnene som vil være tilstede, er dere også velkommen.

Foresatte som ønsker at barnet ikke skal delta, sender en mail til kontaktlærer og informer om dette. Det vil da  bli gitt et alternativt tilbud på skolen.

 

 


Russlands angrep på Ukraina har rystet mange av oss. Vedlagt finner dere informasjon om de rådene og oppleggene vi har utarbeidet i denne situasjonen. Dette omfatter et skoleopplegg for å ta imot nyankomne flyktningbarn på en god måte, et skoleopplegg for å hjelpe norske barn å håndtere informasjon om krigen, og råd til norske foreldre om hvordan de kan snakke med sine barn.

Stavanger kommunestyre har tidligere i vinter bedt at det på alle skoler drøftes skolens leksepraksis, om skolen skal bli leksefri eller være en lekseredusert skole. I diskusjonen har elever, foresatte og ansatte vært involvert i vår leksepraksis.

På Tjensvoll skole har Elevrådet denne våren, i samarbeid med skolens ansatte og FAU, vedtatt at vi gjennomfører en prøveperiode med reduserte lekser.

Fra uke 16 vil eleven våre kun få lesetekster som lekse. Dette prøveprosjektet varer frem til sommerferien.

Det er tenkt at elevene ikke skal bruke mer enn ca 20 minutter daglig på leseleksen. Tekstene som eleven får i lekse vil være både skjønnlitterære tekster og fagtekster fra alle fag. Tekstene blir gjennomgått på skolen i forkant og brukes i undervisningen parallelt med at elevene også har lest dem hjemme.

Vi ønsker at foresatte er involvert i barnas leselekser. Samtale om tekstens innhold, hva bildene forteller, tekst under bilder, ingress er et godt grunnlag for fin samtale om tekst.

Noen elever har individuelle avtaler knyttet til lekser. Det kan være mulig at enkelte får en lekse som er tilpasset akkurat ditt barn. Ha derfor god dialog med lærerne på trinnet slik at eleven opplever at skolen og foresatte har lik oppfatning av hva barnet skal lese.

Da alle andre lekser utgår vil også tilbud om leksehjelp på 3. trinn opphøre disse ukene. Det samme gjelder for noen elever på mellomtrinnet. 

Vi gleder oss til å gjennomføre dette forsøket. Elevene sammen med ansatte og foresatte vil evaluere forsøket i løpet innen vi avslutter skoleåret. 

Hjertelig hilsen 

rektor 


Da vi måtte utsette Åpen dag sist november, planla vi å gjennomføre denne dagen i lag med Hei Verden når pandemien og begrensningene var over.
Vi har nå hatt en gjennomgang og drøftet om vi klarer å gjennomføre Åpen dag denne våren. Vi ser dessverre at det er vanskelig å klare dette. Da må vi velge bort en annen aktivitet som står er planlagt og lagt inn i vårt årshjul denne våren.

Vi har derfor valgt at Åpen dag utgår denne våren. Vi skal gjennomføre Åpen dag på tradisjonelt vis til høsten (november) og det gleder vi oss veldig til. 

Vennlig hilsen

rektor