Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen

Fra mandag 10. mai er vi igjen tilbake på gult nivå. Vi er glade for at vi kan slippe litt opp, men vil fortsette å være i kohorter, egne soner ute og delte friminutt mellom elever på småtrinnet og elever på mellomtrinnet. 

Vi er glade for å få alle elever tilbake i sine klasser gjennom hele skoledagen. Vi håper nå at vi får være på gult nivå frem til sommerferien. 


Vi planlegger å få til at korpsaspiranter/juniorer spiller 2 sanger for oss ved skolestart kl 08.30. Kohortene er da på sine plasser. Korpsaspirantene vil holde god avstand.

I løpet av dagen vil hver klasse gjennomføre leker knyttet til 17. mai feiring. Elevene synger 17.maisanger i klassene og lærer hvorfor vi feirer 17. mai.
Noen klasser vil også gå i tog forbi nærliggende barnehager. Der stopper elevene opp og synger. Ta gjerne med flagg. Det er lov å pynte seg om en ønsker det.

Vi gjennomfører disse aktivitetene med høy smittevernfaktor.

Vi gjennomfører også en digital samling der elevrådsrepresentanter på 7. trinn holder tale til alle elever og ansatte, vi planlegger også noen digitale sanginnslag.

Vi pynter blomsterkassene i skolegården. Alle elever får en is denne dagen.

På SFO skal vi også ha markere tradisjonelle 17. maileker og aktiviteter.

Vi gleder oss til å feire litt 17.mai. Vi håper vi klarer å skape et godt fellesskap gjennom markeringen vår.Fra barneskole til ungdomsskole, litt informasjon finner du her: 

Hei!
Stavanger kommune har i dag premiere på en splitter ny informasjonsfilm om korona for elevene. I filmen er Ingrid og Iben programledere. De er elever på Kannik skole, og har fått en rekke gjester i studio som svarer på spørsmål barn og unge har.

Filmen passer best for elever på 5-10. trinn. Jeg ber dere videreformidle filmen til ansatte på egen skole, og gjerne legge opp til at den blir vist til elevene innen de nærmeste dagene. Det kan også være en ide å legge filmen på skolens hjemmeside.

En stor takk til elever, ansatte og foresatte for forståelse for alle endringer vi har gjennomført etter at skolen gikk fra gult til rødt nivå. Vi ser at elevene raskt aksepterer nye forhold og nye regler.

Vi har nå strengere føringer for hvordan vi skal organisere for å begrense antall nærkontakter og smitte. Elever er organisert i samme kohort både på skole og i SFO. Vi gjennomfører ikke aktiviteter der kohortene blandes.
18 klasser er de neste to ukene organisert i 34 små kohorter.

Vi har fått noen henvendelser fra foresatte som ønsker å bytte. Kohortene er satt sammen etter flere hensyn til beste for alle. Kohorter er satt sammen ut ifra faglige, sosiale, spesialpedagogiske og hensyn, samt hensyn til sårbare elever.  Ved deling er det mange hensyn som skal ivaretas. Vi håper på forståelse for at vi ikke klarer å imøtekomme alles ønsker.

Elever på 1. – 4. trinn vil få et skoletilbud gjennom hele skoledagen.
Skoledagen er noe annerledes enn vanlig, men fokus på trygghet og tilhørighet blir ivaretatt. Noen elevgrupper har fått nye rom da vi måtte ta i bruk musikkrom, gymsal, SFO kjøkken og kunst- og håndverksrom til klasserom.  

Elever på 5. – 7. trin får undervisning halv dag på skolen og halv dag hjemmeundervisning. På hjemmeundervisning gir lærer på trinnet digital støtte og veiledning til oppgaver elevene utfører. Spisetid og storefri utgår for elever på 5. - 7. trinn. Elevene starter derfor rett på undervisning eller avslutter rett etter undervisningstimen.

Det vil være et utvidet renhold på skolen i perioden vi er på rødt.

 

Hvert enkelt trinn legger ut informasjon gjeldende for sitt trinn.

Vi fraråder arrangementer i skolens regi for grupper/kohorter de to neste ukene (vennegrupper, bursdager o.l.).

Husk å holde avstand, god hygiene få nærkontakter i denne perioden.

Skoledagen starter som vanlig kl. 08.30. Vi har flere innganger og derfor klarer å unngå trengsel.

SFO holder stengt for morgen-SFO de neste to ukene med unntak av avtalt tilbud for foresatte som har samfunnskritiske oppgaver.  SFO har ønske om faste hentetider. Hvis dette er vanskelig, ber vi dere ringe SFO.

Vi vil også be om at alle elever møter på sine faste møtepunkt tett opp under skolestart. Foreldrene kan dessverre ikke følge barna inn på skolen eller hente inne på SFO.Nesten alle elever og ansatte på 1. trinn og i 7A er testet og så langt er det ingen nye smittetilfeller. 

Vi ser at det er en stigende smitte i regionen vår og beredskapsledelsen i Stavanger kommune følger utviklingen nøye.

Flere skoler har de siste dagene opplevd å få elever og ansatte i karantene der også vår skole er berørt.

Tusen takk til både elever, foresatte og ansatte for at dere følger godt opp smittevernstiltak som tilstrekkelig avstand, håndvask og det å være hjemme ved luftveissymptomer.

Skulle skolen komme på rødt nivå må vi gjøre endringer. (ref smittevernveileder datert 25.03.2021)
Blant annet må vi ha mindre kohorter enn dem vi har nå.

Vi vil prioritere full dag for elever på 1. – 4. trinn.

Elever på mellomtrinnet (5. - 7.) vil få undervisning på skolen halv dag og hjemmeskole halv dag.

Dette skyldes plassmangel og prioritering av full skole for elever på småtrinnet. SFO vil ha full åpning.  


En ansatt ved Tjensvoll skole har testet positivt for covid-19.

80 elever, fordelt på to klasser på 1. trinn og en klasse på 7. trinn, og fem ansatte er i karantene.
Alle foresatte og ansatte er informerte.

 Husstandsmedlemmene til elevene som må i karantene må være i i ventekarantene til eleven (nærkontakten) har avlagt negativ test.

Elever og ansatte som ikke har fått beskjed om at de skal i karantene, møter på skolen som normalt på mandag.

Elevene som er i karantene, får hjemmeskole i karantenetiden. Har dere spørsmål, ta kontakt på mob 97643786 (rektor), eller skolens ledelse.

Hilsen Anita Legland


  Kjære elever og foreldre,  

Vi er alle i en helt spesiell situasjon. På grunn av Covid-19 viruset har hverdagen vår det siste året endret seg drastisk. På skolen må elevene holde avstand til medelever i timer og friminutt.Mange skoler har hatt smitteutbrudd og klasser har måttet gå i karantene.  

Også denne påsken blir annerledes. Vi må unngå smitte av viruset, og kan derfor ikke bevege oss hvor vi vil. Vi kan heller ikke være sammen på den måten vi er vant til. Det krever mye av oss. Alle lever vi ulike liv og bor forskjellig.

For noen kan denne perioden være vanskelig, noe som preger hverdagen og stemningen hjemme.  

Er du bekymret, redd eller ensom og trenger noen å snakke med?   Under «Les mer» finner du noen kontakter du kan ringe.                                                                                                  

Vi bryr oss - stavangerskolen        


Informasjonsfilm til foreldre med norsk, somali og arabisk tale. Filmen gir eksempler på hvordan foreldre kan ivareta covid 19 smittevernregler på en god måte, samtidig som de ivaretar det gode samspillet med barna sine. 

Smittevern og bedriftshelsetjenesten har laget et nytt skriv om generell informasjon til foresatte om utbrudd med (mutert) koronavirus i skoler og barnehager.

Smittevern og bedriftshelsetjenesten har laget et nytt skriv om generell informasjon til foresatte om utbrudd med (mutert) koronavirus i skoler og barnehager.

Skrivet i sin helhet finner dere i menyen "Skole-hjem informasjon"


Vi har pr i ettermiddag (15. mars) ikke fått informasjon om at det er flere elever eller ansatte som er smittet.

Vi ber foresatte om å være svært nøye at dere ikke sender barn på skolen dersom de har symptomer eller er syke.

Det er elev på 2. trinn som er smittet og det er et mutert virus.

Smittevernkontoret jobber videre med hvilken type det er.

Elever som er i ventekarantene da de er husstandsmedlemmer til nærkontakter av den smittede, kan komme på skolen når nærkontakten har testet negativt.  

 


Det har vært et tilfelle av smitte ved Tjensvoll skole. Smittesporing pågår.

23 elever i en klasse og 3 ansatte er i karantene. Alle de aktuelle nærkontaktene har fått beskjed.

Elever og ansatte som ikke har fått beskjed om å holde seg hjemme kan gå på skolen som normalt. Ta kontakt om du har spørsmål.

Hilsen

Anita Legland

mob 97643786Sommerferie tilbud for barn i Stavanger 2021.

Påmeldingen åpner 15. mars.


Tirsdag 23. februar er det Engelsk dag på Tjensvoll. Elever og ansatte kler oss med hvit topp og sort bukse/skjørt.

Vi fokuserer på engelsk kultur og tradisjoner og vi snakker engelsk sammen gjennom skoledagen. Elevene og de voksne har engelske navn denne dagen.

Vi serverer engelsk te og kjeks. Vi gleder oss til en fin tradisjon og annerledes dag på Tjensvoll skole. 


Vi er tilbake på gult smittevernsnivå både på skole og på SFO.

Skoledagene vil være slik vi hadde i høst frem til juleferien. Det betyr at elevene er tilbake i sine ordinære klasser.

På enkelte trinn vil vi delvis ha noe gruppedeling. Foresatte får informasjon på ukeplaner der dette gjelder.

Elevene fortsetter å møte på sine faste oppmøtesteder hver morgen. I friminuttene vil klassene fortsette å være delt i ulike soner. Elever på småtrinnet og mellomtrinnet fortsetter også å ha friminutt på ulike tidspunkt. Elevene får da benytte lekeapparater og baner hyppigere.

Svømming på 4. trinn starter opp igjen tirsdag uke 4.

Mat og helse på 6. trinn starter opp igjen uke 3.

Kulturkarusellen v/musikkskolen for elever på 1. og 2. trinn starter opp igjen på Tjensvoll skole mandag 25. januar.

Takk for at dere er forståelsesfulle for endringer når vi må gjøre dette for å tilpasse smittevernnivå. 
Beredskapsledelsen i Stavanger kommune vedtok i ettermiddag at barneskolene i Stavanger øker smittevernet til rødt nivå. Dette trer i kraft i morgen, tirsdag 5. januar.

Fra gult til rødt nivå vil;

Tjensvoll skole:

 Elevene på 1. og 3. trinn deles i 4 kohorter. (Skyldes klassestørrelse)

Elevene på 5. trinn deles i 3 kohorter. (skyldes klassestørrelse)

Elevene på 2. 4. 6. og 7. trinn er samme kohorter som på gult nivå.

Svømming, mat & helse, innegym og fysisk aktivitet (5. og 6. trinn) utgår.

Bibliotek stenges.

Miljøarbeidere som jobber på mellomtrinnet (5. – 7.) vil de neste ukene kun jobbe på småtrinnet (1. – 4.). Dette skyldes at ansatte ikke skal gå mellom flere kohorter.

De fleste timelærere på småtrinnet flyttes opp på mellomtrinnet. Hvert trinn informerer om dette.

Elevene starter første skoledag til vanlig tid. De møter på sine områder fordelt i skolegården.

Vi oppfordrer foresatte til å følge elevene kun til skoleporten, ikke bli med inn i skolegården.

Vi forskyver tidspunkt for inn- og utmarsj for kohorter som deler korridor med noen minutters mellomrom. Dette gjør vi for at det ikke skal være et stort antall elever som oppholder seg i korridoren samtidig.

Når elevene møter på skolen, vasker de hendene. De vasker også hendene før spisetid.

Når elever kommer inn fra friminutt sprites hender. Det samme skjer når elever går ut til friminutt.

Vi fortsetter med å dele friminutt mellom småtrinnet og mellomtrinnet.

Tjensvoll SFO uke 1:

Eleven tar med egne matpakker.

Det blir ingen SFO om morgenen.

SFO stenger kl 16.00 på ettermiddagen.

Elever med foresatte med samfunnskritiske yrker har rett til SFO før skolestart fra kl. 07.30. De samme elevene har også rett til full SFO på ettermiddagene.

Det er viktig at foresatte som har dette behovet så snart som mulig sender epost til SFO leder, Monica Totland epost adr: monica.sandvig.totland@stavanger.kommune.no

 Etter regjeringens nasjonale anbefaling i går kveld om at ungdomsskoler skulle gå over til rødt nivå, drøfter beredskapsledelsen i Stavanger kommune at dette også skal være gjeldene for barneskolene i Stavanger. Dette avgjøres etter møte i beredskapsledelsen i ettermiddag.

Skolens ledelse, lærere og miljøarbeidere har planleggingsdag i dag. Vi har brukt dagen til å forberede oss på overgangen fra gult til rødt nivå når vi møter elevene i morgen. Vi vil så snart det er avklart i beredskapsledelsen i Stavanger gi ytterlige informasjon på hjemmesiden vår.