Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Smittekarantene på 10 døgn erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
Endringen gjelder fra  26. januar, og gjelder uavhengig av vaksinestatus. 

Som publisert sist uke driftes nå skolene i Stavanger kommune på grønt nivå. Det betyr at elever kan være mer sammen på tvers av klasser og trinn.

Da vi opplever daglig å få informasjon om nye smittetilfeller i klasser ønsker vi å være forsiktige både i klasserom og på skolens uteområder. Ute er elevene sammen på trinn på sine soner. Dette fungerer fint. I klasserom har elevene faste plasser. I SFO er elevene sammen på trinnet og noen ganger sammen på tvers av trinn, men med begrensninger.  Foreløpig unngår vi å være sammen på storsamlinger o.l.  

På tross av at skolehverdagen preges av smittesituasjonen og et høyere fravær blant ansatte enn vanlig, ser vi at lærere og miljøarbeidere legger til rette for god undervisning, tilrettelegging og noe intensiv opplæring. Vi håper at det høye fraværet og smitte ikke vil være med oss helt til sommeren. Vi klarer å dekke noen vikartimer, men dessverre ikke alle. Vår viktigste oppgave er å sørge for at elevene har en god og trygg skoledag med fokus på læring.

Når vi får informasjon om ny smitte sender vi SMS og epost til foresatte i klassen som er berørt. Dersom eleven( e) som får påvist positiv hurtigtest  ikke har vært på skolen de siste 48 timene etter at symptomene oppstod, er elevene i klassen ikke nærkontakter.
Minner alle på at nye smittetilfeller meldes til skolens ledelse, rektor Anita Legland, mob 97643786, avdelingsledere Knut Ole Eskedal, mob 93497315, Kristin Kvamme, mob 95740883. Vi rapporterer alle smittetilfeller (uten navn). 


Informasjon til alle foresatte.

Helsedirektoratet anbefaler at ansatte og elever gjennomfører en hurtigtest før oppstart etter juleferien. Stavanger kommune har prioritert dette og har hurtigtester klar til alle skolene på mandag.

Skolen får i løpet av mandag formiddag en hurtigtest til hver elev. Foresatte kan hente denne hurtigtesten mandag mellom kl. 12 – 16. Hurtigtestene kan hentes ved hovedinngangen. Det er fint  at den som henter benytter munnbind og spriter henter når en går inn. Klasselister legges ut slik at dere kan krysse av når testen er hentet. Flere bord fordelt på klassetrinn settes opp i hovedinngangen.
Testen må tas i løpet av 24 timer før barnet kommer på skolen.

Det er ikke pålagt å ta hurtigtest, men vi anbefaler dette sterkt av hensyn til barnet selv, medelever og ansatte. Vi ønsker en trygg oppstart for alle inn i  det nye året.

Vi vil sende ut en felles SMS til alle foresatte mandag formiddag som en påminner om å hente en hurtigtest.

Det er ikke vedtatt om det blir gult eller rødt nivå ved oppstart på tirsdag. Dette blir avgjort i et ekstraordinært møte i formannskapet fredag 31.januar.

Så snart det blir vedtatt om vi får gult eller rødt nivå, legges informasjon ut på hjemmesiden. 

Ønsker dere alle en fortsatt god romjul.

Vennlig hilsen rektor


Ansatte og skolens ledelse ønsker elever og foresatte en riktig god jul og en velfortjent juleferie. 

Vi fikk en tid tilbake oppleve en kort periode med gjenåpning og glede. Vi fikk kjenne litt på hvordan det kjennes ut å ha en normal hverdag. Vi håper den ikke er langt unna ut i det nye året.

Jeg vil takke for et godt samarbeid gjennom høst semesteret. Vi avsluttet året med mange endringer og lite forutsigbarhet for oss alle. De siste ukene var krevende da vi aldri har opplevd smitte i så stor skala som de siste ukene.

Jeg håper at alle får gå inn i juleferie uten karantene slik at vi får feire jul sammen med våre familier.

Jeg vil også benytte anledningen til å si tusen takk for at dere har vist forståelse for situasjonen vi var i. Mange har vært bekymret for smitte som kunne føre til karantene i jula. Ansatte har gjort en fantastisk jobb for å ivareta elevene og minimalisere smitte så mye som mulig.

Det er usikkert hvordan oppstart av nytt år blir i januar. Uten store endringer i smittesituasjonen vet vi med sikkerhet nå at vi starter på gult nivå, men med alle elevene da på skolen.

Skulle smittesituasjonen forverre seg, vil det være en mulighet for at vi får rødt nivå på skolen. 

Hvordan situasjonen blir vil vi få  informasjon om neste uke. Så snart vi er kjent med eventuelle endringer legges dette ut på hjemmesiden vår.

mandag 3. januar er planleggingsdag for skole og SFO.  Oppstart av nytt år for elevene er tirsdag 4. januar. Vel møtt tilbake. 

Hilsen 

Anita Legland, rektor


Mandag fikk skolen informasjon om tre nye smittetilfeller, alle på 3. trinn. Foresatte på trinnet er informert.

Nærkontakter, elever og ansatte, tester seg. Ingen flere smittetilfeller er oppdaget.

I morgen, torsdag, gjelder nye retningslinjer om karantene for nærkontakter. Vi legger ut informasjon i løpet av morgendagen. 


Fra onsdag 15. desember og ut skoleåret vil elevene på mellomtrinnet ha hjemmeskole.

Elevene på mellomtrinnet møter allikevel på skolen i morgen kl. 08.30. I klasserommet vil de få informasjon om gjennomføringen av den digitale undervisningen i uken som kommer, de får utdelt lærebøker og diverse skolemateriell de har behov for den neste uken før vi tar juleferie.

Vi tilbyr et omsorgstilbud for barn under 12 år for sårbare elever og elever som har foresatte med samfunnskritiske. Her vil noen timelærere på mellomtrinnet gjennomføre undervisningen sammen med miljøarbeider.  Avdelingsleder/kontaktlærer har tatt/vil ta kontakt med foresatte i dag og i morgen for å sjekke hvem som har behov. Foresatte kan også ta kontakt med skolen om behov.  

Leksehjelp og fysisk aktivitet på 5. og 6. trinn går ut uke 50 og 51.

Elever på 1. – 4. trinn var vanlig skoledag/SFO dag.

SFO driftes på gult nivå. Dette innebærer at klasser er kohorter. Barn kan ikke leke med sammen på tvers av klasser mm.
SFO har vanlig åpningstider og vi har morgen SFO.

Vi vil legge ut mer informasjon etter hvert som flere detaljer kommer på plass.

Hilsen Anita Legland, rektor 


Da vi ser en økende smitte i Stavanger kommune har ikke smittevern lenger mulighet å varsle rektor slik de har gjort ved tidligere smittetilfeller. Det betyr at dersom ditt barn tester positivt på en hurtigtest, ber jeg dere informere meg, rektor Anita Legland, mob 976 43 786 umiddelbart. Dere kan også kontakte avdelingsleder Knut Ole Eskedal 93497315. Vi sender ut SMS /epost til foresatte like etter at vi har fått melding fra dere.

Ellers oppfordrer vi at dere til å følge retningslinjene til FHI.

Ingen barn med symptomer må komme på skolen. God hånd- og hostehygiene er viktig. 


Ved skolestart møter elevene på sine faste plasser i skolegården. Her møter de sine lærere til vanlig tid kl. 08.30.
Hele klasser regnes som en kohort.
Elevene har tildelte elevplasser i klasserommet og i garderober.
Alle kohorter følger sin ordinære timeplan.
Vi unngår store samlinger (sangsamling på flere trinn i musikkrom/julesamling i gymsal/faddersamling)
Planlagt julesamling i kirken 15. desember er avlyst.
Soner ute og delt friminutt mellom småtrinnet og mellomtrinnet opprettholdes.
Ingen syke møter på skolen/SFO.
Fokus på god håndhygiene og forsterket renhold.
Fokus på rengjøring av kontaktflater/berøringspunkter.

For elever i SFO betyr gult trafikklys:
Elever i SFO vil være i faste kohorter og ha faste oppholdsrom.

Detaljert informasjon fra SFO leder i legges ut.

Mat serveres som vanlig, men elevene spiser i sine faste rom.Vi har fått et nytt smittetilfelle i 1C. Foresatte i klassen er informert og elevene har fått anbefaling om å gjennomføre hurtigtest. Når test er negativ er elevene tilbake på skole/SFO.  

Skolen i samarbeid med FAU mener det er klokt å utsette Åpen dag. Vi vil utsette Åpen dag til våren.

Vi har denne uka flere smittetilfeller på skolen. Vi ønsker å redusere faren for at flere av våre elever blir smittet.

Flere klasser hadde planlagt å delta på gjenåpningsfesten i Stavanger sentrum fredag 19. november. Vi avlyser vår deltakelse på dette arrangementet.

Skolens planlagte Bli-med dag, fredag 19.11, gjennomføres trinnvis med sang og dans. Vi utsetter også her storsamling i gymsalen.  

Med disse tiltakene akkurat nå håper vi at vi bidrar til at elever, ansatte og foresatte opplever at vi gjør noen tiltak for å redusere videre smitte. 


I januar vil du få brev om hvilken skole barnet hører til. I dette brevet vil du bli bedt om å melde fra dersom du har opplysninger som kan ha betydning for tildelingen av skoleplass. Dette kan for eksempel være om
familien planlegger å flytte
du mener barnet hører til en annen skole
andre forhold du mener kan være av betydning for avgjørelsen
Avgjørelsen om skoleplass blir sendt ut i mars. Har du spørsmål, kan du kontakte skolen, eller kommunen på telefon 51 50 70 90.

Denne uka har skolen hatt fokus på å minne foresatte som kjører elever til skolen om å benytte droppsonene. Disse sonene finnes på begge sider av skolens parkeringsplass.

Vi ønsker at elevene som blir kjørt til skolen benytter skoleporten som inngang, ikke gjennom parkeringsplassen.

Da vi denne uken er ute og anmoder foresatte om dette ser vi at dette blir godt tatt imot.

Mange takk til alle som nå benytter droppsonene til å slippe elevene av mellom kl. 07.30 og 08.30.   


Skolen har fått 5 tilfeller der elever har testet positivt. Tilfellene er på 5. 6. og 7. trinn.

Det er viktig at foresatte følger godt med på barnas helsetilstand.

Ha lav terskel for å teste dersom barnet ditt får symptomer. 

Er testen positiv er det viktig at dere kontakter smittesporingsavdelingen.


Åpen dag har i over 30 år vært en tradisjon på Tjensvoll skole. Det er skolens, elevenes, ansattes og foresattes solidaritetsaksjon til å hjelpe barn i en annen del av verden. Vi er glad for at vi skal gjenoppta denne tradisjonen igjen.
Elevrådet har bestemt at årets prosjekt støtter barn i Laos. 

Selv om vi er på grønt nivå og er uten restriksjoner, vil vi likevel gjøre en forandring for å gjøre det så trygt som mulig når mange samles. Derfor har vi i år besluttet å gjennomføre Åpen dag over to ettermiddager. I tillegg oppholder vi oss trinnvis på tildelte rom.

▪              Åpen dag gjennomføres over 2 ettermiddager
▪              Hele trinnet er sammen i 4 tildelte klasserom (sine egne og klasserom i samme korridor)
▪              Tidspunkt 17.30 – 18.45. (Vi har redusert tidspunkt med 15 min fra opprinnelig planlagt.)

onsdag 17.11 (17.30 - 18.45)             torsdag 18.11 (17.30 - 18.45)
1. trinn                                                3. trinn
2. trinn                                                5. trinn
4. trinn                                                7. trinn  
6. trinn

Foresatte i hver klasse bidrar etter avtale med:                                
▪              kaker
▪              kaffe
▪              følge opp trinnet i salg/aktivitet/loddsalg

I år gjennomfører ikke elevene noe loddsalg i forkant av Åpen dag.  Det blir heller ikke felles loddtrekning på fruktkurvene i gymsalen påfølgende dag.

Det betyr at inntektene til Hei Verden kun hentes fra denne samlingen gjennom skolens salg av mat, drikke, produkter og lodd.
Vi gjennomfører loddtrekning av fruktkurvene i hver klasse , alle gjennomfører loddtrekning ca kl. 18.30. 

 Vi benytter vipps under Åpen dag.

 


Selveste Gunn Rita Dahle Flesjå kom på besøk til Tjensvoll skole i dag.

Alle på mellomtrinnet fikk sykkelhjelp, og Gunn-Rita syklet sammen med elever og voksne rundt omkring i nærområdet.


TORSDAG 21. oktober er den nasjonale Refleksdagen i Stavanger kommune.

Bruk refleks så blir du sett av alle.


Aktiviteter og tilbud for hele familien i uke 41.


Nå kan en besøke svømmehallene uten å reservere tid, og ordningen med gratis svømming for alle elever på 1.-5. trinn i Stavanger blir satt i sving igjen. 

Onsdag 1. september går elevene på 3. -  7. trinn til Sørmarka. 1. og 2. trinn går til Ullandhaug. 

Gjennom dagen vil det være fokus på aktiviteter, sosialt samspill og lek. Elevene tar med drikke og god matpakke. 

 


Nytt skoleår har startet og  vi ønsker å informere at det er viktig at elevene har en trygg og god skolevei. Skoledagen starter når barna går hjemmefra. Vi håper at elevene går eller sykler til skolen.

Det er hyggelig å ta følge med andre, så avtal med foresatte i klassen /på trinnet slik at barna har noen å ta følge med. Å gå eller sykle til skolen gir barna fysisk aktivitet, frisk luft og en god start på dagen.

Hvis barna skal sykle til skolen anbefaler Trygg Trafikk at de sykler sammen med en voksen til barnet er mellom 10 og 12 år, det er først i denne alderen de har forutsetninger til å ha overblikk over trafikksituasjonen de skal sykle i.
det er viktig å lære barna trafikkreglene, hvilken side av veien man skal gå på, se seg godt for og at man må bruke refleks når det er mørkt på morgenen og på ettermiddagene. Barn som sykler skal bruke hjelm.
Hvis dere kjører barna til skolen med bil, er det beste å slippe barna av et lite stykke unna skolen. For mange biler rundt skolen ved skolestart kan skape uoversiktlige og farlige trafikksituasjoner.

Trygg Trafikk, i samarbeid med FAU og skolen, har laget en hjertesone rundt skolen. Det er for å gi elevene en tryggere ankomst til skolen. Vi har fått to droppsoner ved inngangen til skolegården, en på hver side av veien. Det er fint om elevene blir sluppet av i droppsonene.

Med hjertesone ønsker vi å motivere barn og unge til å sykle og gå til skolen. Det er også et trafikksikkerhetstiltak da man minker biltrafikk nær skolen og skaper gode rammer for å ferdes bilfritt til skolen. Foreldre kjøring skaper farlige situasjoner i trafikken ved skolen. 

Vi håper dere foreldre bruker droppsonen.
For mer informasjon om hjertesone, se  https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/