Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen

Et skoleår er snart over og ferie står for døren for både elever og ansatte.

Det har vært et annerledes skoleår   Jeg vil benytte anledning å si tusen takk til FAU og foresatte som har gjort en ekstra innsats dette skoleåret.  

Etter mange ukers stengt skole opplevde vi at det har vært godt for elever og lærere å være sammen igjen. Det har vært mange gode sosiale aktiviteter på uteskoledager. Skolens tradisjonelle revy på 7. trinn ble gjennomført digitalt for første gang. Elevene vil få se revyen sammen med sin klasse. 

Vi fikk heldigvis møte høstens nye førsteklassinger på besøksdag i juni. Det var veldig kjekt. Fadderne på 4. trinn tok vel imot dem med sang og velkomsthilsen.

Dersom ikke situasjonen i samfunnet endrer seg, vil vi være i gul sone. Det betyr at vi fortsetter med stor fokus på hygiene, faste kohorter/klasser. Ellers vil undervisning og hverdag være tilnærmet lik som vanlig skoledag.

Fra august får vi ny læreplan, Fagfornyelsen. Vi har jobbet med denne planen over tid. Vi er litt forsinket med selve fagplanene som følge av korona, men vil ta dette opp på både planleggingsdager og våre ukentlige møter gjennom hele skoleåret. Trygt og  godt skolemiljø vil også være viktig tema neste skoleår.

Vi har lagt ut informasjon hvem som er klassekontakter neste skoleår. Det vil i tillegg være timelærere på alle trinn. Klassene som har fått ny kontaktlærer har fått eget skriv om dette.

Skolen er stengt i juli. SFO åpner mandag 3. august.

Første skoledag er mandag 17. august. 2. – 7. klasse begynner kl. 08.30.

1. klasse begynner kl. 09.00.

Alle elever møter i skolegården i samme sone som de siste skoleuke .Her er neste års kontaktlærere:

1. trinn     Nina Ø. Lea, Marianne Gjesteland, Solveig Harestad, Kristina F. Mauritzen

2. trinn     Kathrine Bergjord, Kristin Ebne, Åse T. Salhus

3. trinn     Kristin K Kraft, Ellen Kolnes Grønli, Inger Lise Sigvaldsen, Andrea L. Sjøstrøm

4. trinn     Jenny Teige Bøe, Elma Besic, Gjermund Søtvik Rekstad

5. trinn     Thor Eiene, Mathilde Hustoft Marques, Ivar Eiane

6. trinn     Arne Sannes Undheim, Anders Bjerke Os, Siri K. S. Jacobsen, Katrine Blom, Ingeborg P. Boge

7. trinn     Margrethe W. Fossan, Mary-Anne Vadla,  Marianne Stranden

 


Sist uke sendte myndighetene ut en revidert smitteveileder, og vi er glade å lese at vi nærmer oss ordinære skoledager og drift.

I den reviderte smitteveilederen er det laget en modell der tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet. Smittevernmyndighetene har besluttet at vi skal forholde oss til gult nivå. Det er derfor fra og med i dag gitt noen lettelser i smitteverntiltakene. En av endringene er at alle elever er fullt tilbake på skolen og elevene er tilbake i sin vanlige klasse, slik som de var før skolen stengte.

En klasse regnes som en kohort. Elevene vil fortsatt ha fast arbeidsplass i sitt klasserom, men det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserom.

Vi vil fortsatt ikke gjennomføre større samlinger som f.eks felles sangsamlinger og felles sommeravslutning.

Voksne er ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand. Elevene på trinn vil fortsette å ha ulike tidspunkt for friminutt. Med dette klarer vi å unngå trengsel på vei inn og ut av klasserom, samt et stort antall elever ute samtidig.  De ulike trinnene har også egne områder i skolegården i friminuttene.

Elever deler ikke mat og drikke. Elever som deltar på SFO tar med egen matpakke frem til sommeren.

Vi begrenser deling av skrivesaker og annet materiell. Skolebøker kan fraktes mellom hjem og skole. Det gjelder også skriftlige innleveringer.

Elevene bruker ikke gymsal, men har utegym.

Tiltak knyttet til smittevern på gult nivå:

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak (unngå fysisk kontakt som klem og håndhilse)