Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Elevenes arbeidsmiljø §9A

Elevenes arbeidsmiljø §9A Opplæringsloven § 9a-1 er elevenes arbeidsmiljølov. Kapittel 9a sikrer elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø og sier følgende: "Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring." Du finner en veileder til denne loven ved å trykke her.

 

Noen definisjoner:

Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre.

Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk.

Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjons­evne, tro, hudfarge eller opprinnelse (nasjonal eller etnisk).

Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse.

Mobbing: Med mobbing eller plaging forstår vi fysisk og/eller psykisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og gjentas over tid. Både vold, rasistiske utsagn, diskrimi­nering og utestenging kan være krenkel­ser som benyttes i mobbing gjentatte ganger og over tid, og går ut over et offer som ikke kan forsvare seg.

 

Mobbing og sosiale media 8 prosent av foreldrene sier at deres barn i løpet av det siste året har blitt mobbet eller ertet av andre via internett, MSN, e-post, Facebook eller lignende. 4 prosent forteller at deres eget barn har mobbet eller ertet andre gjennom disse kanalene. (Kilde: Medietilsynets Trygg bruk-undersøkelse "Barn og digitale medier 2010") Redd Barnas nettvettregler finner du her.