Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Resultater nasjonale prøver høsten 2014

Resultatene etter Nasjonale Prøver i lesing, engelsk og regning er som følger:

•Elevene våre skårer bedre enn gjennomsnittet for landet, fylket og kommunen i alle tre fagene.

Gjennomsnittet for 5.trinn i lesing er 54 skalapoeng, men kommunegjennomsnittet er 51 skalapoeng.

•Tjensvoll skole har mindre spredning i resultatene.

•Det er færre elever på det laveste mestringsnivået enn de vi sammenligner oss med.

•I år har vi hele 42% av elevene på det høyeste mestringsnivået i engelsk.