Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Skolens ledelse

Anita Legland
Rektor
51 83 91 03 /97 64 37 86
Linn Endresen
Avdelingsleder 1.-3. trinn
51 83 91 02
Knut Ole Eskedal
Stedfordredende rektor
Avdelingsleder 4. - 7.trinn
51 83 91 18 / 93 49 73 15
Safet Elkazevic
SFO leder
51 83 91 05
Tone Gilje
skolekonsulent
51 83 91 00
Bente Irene Pollestad
Kontorassistent