Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Skolens historie

Tjensvoll skole - historisk tilbakeblikk Publisert: 06.03.2015 Tjensvoll skole går helt tilbake til 1856. Til å begynne med var det litt flytende grenser mellom Stokka, Tasta og Tjensvoll, men den første skolen for området må altså ha startet opp på Stokka for over 150 år siden! I 1869 var det kretsregulering, og barnetallet i kretsene er derfor innført i skolekommisjonens protokoll. Jåtten og Stokka hadde en lærer på deling: «Jotten 27 uger, 70 børn/ Stokka 12 uger, 30 børn» Læreren het Gunnar Værland og han var lærer til 1892. Han bodde på Godeset og var altså enelærer for 100 barn; 70 i tredelt skole på Jåtten og 30 i udelt skole på Stokka. Når det var skole på Stokka, og siden Tjensvoll, måtte Værland traske og gå fra Godeset om morgenen, for så å undervise 30 barn i en vanlig bondestue. Han må ha hatt mye kjærlighet, tålmodighet og idealisme siden han var lærer i til sammen 40 år!

I 1885 fikk kretsen sitt første skolehus. Det ble bygd med lærerbolig. Fra 1887-1907 var det Tore Andreas Gilje som var lærer i kretsen. Han har æren for at sløyd ble introdusert som fag alt i 1891. Han forteller:

«Eg hadde vore på eit sløydkurs, og så hadde eg hug te prøva. Men det va penger te hyvlabenker og verkty det stod på. Eg gjekk då fyrst te han Salve Stokka, og av han fekk eg 40 kroner. Så gjekk eg te han Stephan Due, og av han fekk eg 40 kroner. Og Sådden gjekk eg frå hus til hys, og fe knoge kvar staden – liga ner te 50 øre. Og på den måden fekk eg penger te hyvlabenker og verkty. Skab arbeidde eg sjøl. Og materialen måtte bodna sjøl betale.»

I 1897 ble Tjensvoll, Kvalaberg og Hetland skoler slått sammen til en storskolekrets med skole i Schancheholen; Holen skole. Skolen lå like ved Mosvatnet, der motorveien går nå. Det var en stor skolekrets og elevene kom fra Våland, Hillevåg, Mariero, Auglend, Ullandhaug, Tjensvoll og Øvre- og Nedre Stokka. I 1907 ble Holen skole nedlagt og bygningen ble flyttet til Kvalaberg hvor den fremdeles er i bruk. Og skoleveien ble mye kortere for elevene. Det skolehuset som fortsatt står ved Eiganesveien, rett bak Esso stasjonen i Tjensvoll- krysset ble bygd i 1916 og kostet 7000 kr. Det var sju eller åtte klasser hvert år fram til omkring 1940. Da Tjensvoll skole ble rekvirert av tyskerne, ble det holdt skole i lærerboligen på Stokka, samtidig som barnetallet økte sterkt. Etter krigen ble det derfor arbeidet hardt for å få bygget en ny skole.

Endelig, i august 1956, stod den nye skolen ferdig på Øvre Tjensvoll. Den 16. august stod det følgende i Stavanger Aftenblad: «Skolen begynte i Hetland i formiddag, og det ga signal til særlig feststemning på Tjensvoll. Et stort norsk flagg vaiet over det nye skolebygget som for første gang åpnet dørene for elevene. Men før så skjedde …. samlet skolebarna seg i skolegården på den gamle skolen. En god del av foreldrene var møtt fram. Besteklærne var hentet fram for anledningen, og foran alle dirigerte skolestyrer Aksel Skretting. Barnetoget fra den gamle skolen til den nye ble stillet opp, og filmfotograf var på plassen for å forevige begivenheten. Og så, akkurat på slaget 10 og som bestilt, trakk mørke skyer seg bort fra solen og ga feststunden et sommerlig preg. Musikantene i korpset kunne ta regntøyet av…. Fanen ble løftet, flagg rullet ut. Det bar over til Tjensvoll-høyden for full musikk. Det er mange år siden de har begynt på skolen med slik forventing på Tjensvoll. Ni klasserom er klare til bruk på den nye skolen. Av spesialrom er det fysikkrom, håndarbeidsrom, sløydrom og lekerom. Det hele ser festlig ut. Festlige farger, moderne linjer, skinnende nytt, herlig utsikt over Mosvatnet, Vålandshaugen og Stavanger med øyene i bakgrunnen.»

På denne tiden hadde tettbebyggelsen i Stavanger nærmet seg Tjensvoll skolekrets med stormskritt. I 1964 ble Stavanger, Hetland og Madla kommuner slått sammen. Tjensvoll skolekrets ble større, og skolen dermed for liten. I 1966 stod 2. byggetrinn ferdig. Og i 1977 var 3. byggetrinn ferdig med tidsmessig gymnastikksal, formingsrom, håndarbeidssaler og bibliotek. Elevtallet har svingt mye siden skolen stod ferdig slik vi kjenner den i dag. I 1977 var det 621 elever på skolen, det høyeste som er registrert. Det var trangt!

Og nå, i 2015 er det ca. 380 elever (mot 30 i 1869) og en stab på godt og vel 40 årsverk bestående av lærere, miljøarbeidere i skole og SFO og administrasjon. Elevene går 39 uker på skolen istedenfor 12 og skolebygningen rommer mye mer enn en bondestue!