Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Skolestart - rødt nivå

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune vedtok i ettermiddag at barneskolene i Stavanger øker smittevernet til rødt nivå. Dette trer i kraft i morgen, tirsdag 5. januar.

Fra gult til rødt nivå vil;

Tjensvoll skole:

 Elevene på 1. og 3. trinn deles i 4 kohorter. (Skyldes klassestørrelse)

Elevene på 5. trinn deles i 3 kohorter. (skyldes klassestørrelse)

Elevene på 2. 4. 6. og 7. trinn er samme kohorter som på gult nivå.

Svømming, mat & helse, innegym og fysisk aktivitet (5. og 6. trinn) utgår.

Bibliotek stenges.

Miljøarbeidere som jobber på mellomtrinnet (5. – 7.) vil de neste ukene kun jobbe på småtrinnet (1. – 4.). Dette skyldes at ansatte ikke skal gå mellom flere kohorter.

De fleste timelærere på småtrinnet flyttes opp på mellomtrinnet. Hvert trinn informerer om dette.

Elevene starter første skoledag til vanlig tid. De møter på sine områder fordelt i skolegården.

Vi oppfordrer foresatte til å følge elevene kun til skoleporten, ikke bli med inn i skolegården.

Vi forskyver tidspunkt for inn- og utmarsj for kohorter som deler korridor med noen minutters mellomrom. Dette gjør vi for at det ikke skal være et stort antall elever som oppholder seg i korridoren samtidig.

Når elevene møter på skolen, vasker de hendene. De vasker også hendene før spisetid.

Når elever kommer inn fra friminutt sprites hender. Det samme skjer når elever går ut til friminutt.

Vi fortsetter med å dele friminutt mellom småtrinnet og mellomtrinnet.

Tjensvoll SFO uke 1:

Eleven tar med egne matpakker.

Det blir ingen SFO om morgenen.

SFO stenger kl 16.00 på ettermiddagen.

Elever med foresatte med samfunnskritiske yrker har rett til SFO før skolestart fra kl. 07.30. De samme elevene har også rett til full SFO på ettermiddagene.

Det er viktig at foresatte som har dette behovet så snart som mulig sender epost til SFO leder, Monica Totland epost adr: monica.sandvig.totland@stavanger.kommune.no

 


.