Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Tilbake på gult nivå

Vi er tilbake på gult smittevernsnivå både på skole og på SFO.

Skoledagene vil være slik vi hadde i høst frem til juleferien. Det betyr at elevene er tilbake i sine ordinære klasser.

På enkelte trinn vil vi delvis ha noe gruppedeling. Foresatte får informasjon på ukeplaner der dette gjelder.

Elevene fortsetter å møte på sine faste oppmøtesteder hver morgen. I friminuttene vil klassene fortsette å være delt i ulike soner. Elever på småtrinnet og mellomtrinnet fortsetter også å ha friminutt på ulike tidspunkt. Elevene får da benytte lekeapparater og baner hyppigere.

Svømming på 4. trinn starter opp igjen tirsdag uke 4.

Mat og helse på 6. trinn starter opp igjen uke 3.

Kulturkarusellen v/musikkskolen for elever på 1. og 2. trinn starter opp igjen på Tjensvoll skole mandag 25. januar.

Takk for at dere er forståelsesfulle for endringer når vi må gjøre dette for å tilpasse smittevernnivå. 

..