Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Skolens hverdag på rødt nivå

En stor takk til elever, ansatte og foresatte for forståelse for alle endringer vi har gjennomført etter at skolen gikk fra gult til rødt nivå. Vi ser at elevene raskt aksepterer nye forhold og nye regler.

Vi har nå strengere føringer for hvordan vi skal organisere for å begrense antall nærkontakter og smitte. Elever er organisert i samme kohort både på skole og i SFO. Vi gjennomfører ikke aktiviteter der kohortene blandes.
18 klasser er de neste to ukene organisert i 34 små kohorter.

Vi har fått noen henvendelser fra foresatte som ønsker å bytte. Kohortene er satt sammen etter flere hensyn til beste for alle. Kohorter er satt sammen ut ifra faglige, sosiale, spesialpedagogiske og hensyn, samt hensyn til sårbare elever.  Ved deling er det mange hensyn som skal ivaretas. Vi håper på forståelse for at vi ikke klarer å imøtekomme alles ønsker.

Elever på 1. – 4. trinn vil få et skoletilbud gjennom hele skoledagen.
Skoledagen er noe annerledes enn vanlig, men fokus på trygghet og tilhørighet blir ivaretatt. Noen elevgrupper har fått nye rom da vi måtte ta i bruk musikkrom, gymsal, SFO kjøkken og kunst- og håndverksrom til klasserom.  

Elever på 5. – 7. trin får undervisning halv dag på skolen og halv dag hjemmeundervisning. På hjemmeundervisning gir lærer på trinnet digital støtte og veiledning til oppgaver elevene utfører. Spisetid og storefri utgår for elever på 5. - 7. trinn. Elevene starter derfor rett på undervisning eller avslutter rett etter undervisningstimen.

Det vil være et utvidet renhold på skolen i perioden vi er på rødt.

 

Hvert enkelt trinn legger ut informasjon gjeldende for sitt trinn.

Vi fraråder arrangementer i skolens regi for grupper/kohorter de to neste ukene (vennegrupper, bursdager o.l.).

Husk å holde avstand, god hygiene få nærkontakter i denne perioden.

Skoledagen starter som vanlig kl. 08.30. Vi har flere innganger og derfor klarer å unngå trengsel.

SFO holder stengt for morgen-SFO de neste to ukene med unntak av avtalt tilbud for foresatte som har samfunnskritiske oppgaver.  SFO har ønske om faste hentetider. Hvis dette er vanskelig, ber vi dere ringe SFO.

Vi vil også be om at alle elever møter på sine faste møtepunkt tett opp under skolestart. Foreldrene kan dessverre ikke følge barna inn på skolen eller hente inne på SFO.


.