Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Foresatte på 1. trinn

Velkommen som ny elev og foresatt til Tjensvoll skole. 

Det nærmer seg skolestart og en helt ny hverdag for våre nye første klassinger. Vi gleder oss veldig til å møte elevene og dere foresatte igjen.

Elevene møter torsdag 19. august kl. 09.00 sammen med foresatt(e). Oppmøte ved flaggstang. 

Elevene blir lest opp klassevis og møter da sin kontaktlærer. Elevene går til sine klasserom og er der sammen med sin lærer til SFO overtar siste del av skoledagen. Da de fleste elevene har begynt på SFO og kjenner litt til skolen, går overgangen første skoledag som oftest veldig bra. Som oftest er eleven trygg på å gå inn i klasserommet uten at foresatt er med. 

Vi har tradisjon på å samle foresatte til et informasjonsmøte i gymsal etter at alle er lest opp og gått til sine klasserom. Dette kan vi ikke gjennomføre enda da Stavanger kommune er på nivå 3.

Skolens ledelse (rektor og SFO leder) inviterer til digitalt informasjonsmøte vedr oppstart onsdag 25.08 kl. 15.00 - 15.45. Vi sender en lenke til det digitale møte samme uke. 

.