Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Gult nivå fra mandag. 13. desember

Ved skolestart møter elevene på sine faste plasser i skolegården. Her møter de sine lærere til vanlig tid kl. 08.30.
Hele klasser regnes som en kohort.
Elevene har tildelte elevplasser i klasserommet og i garderober.
Alle kohorter følger sin ordinære timeplan.
Vi unngår store samlinger (sangsamling på flere trinn i musikkrom/julesamling i gymsal/faddersamling)
Planlagt julesamling i kirken 15. desember er avlyst.
Soner ute og delt friminutt mellom småtrinnet og mellomtrinnet opprettholdes.
Ingen syke møter på skolen/SFO.
Fokus på god håndhygiene og forsterket renhold.
Fokus på rengjøring av kontaktflater/berøringspunkter.

For elever i SFO betyr gult trafikklys:
Elever i SFO vil være i faste kohorter og ha faste oppholdsrom.

Detaljert informasjon fra SFO leder i legges ut.

Mat serveres som vanlig, men elevene spiser i sine faste rom.


Smittesituasjonen på Tjensvoll skole
Tjensvoll skole har hatt noen 10 smittetilfeller i november og desember. Siste smittetilfelle hadde vi på 1. trinn i går, torsdag 9. desember. Foresatte i klassen er informert og har gjennomført en hurtigtest. Elevene var tilbake på skolen da test viste at eleven var negativ.

Alle som blir berørt av smittetilfeller får SMS/epost fra skolens ledelse dersom ditt barn regnes som nærkontakt og må teste seg.

Dersom eleven får symptomer på skolen ringer vi foresatte og sender med hurtigtest hjem.

Vi ber foresatte være observant på symptomer hos barnet.

Vi minner også om de generelle smitterådene.

Det er egne regler ved mistanke om omikron.

Takk til alle som er årvåkne på symptomer og har holder eleven hjemme ved sykdom.