Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Velkommen til skolehelsetjeneste på Tjensvoll skole

Skolehelsetjenesten ved Tjensvoll skole 2022/2023 består av Ingrid Elisabeth Haaland (80% stilling) og Hanne Bjelland Gjerstad (70% stilling). Elever og foresatte som har spørsmål eller bekymringer knyttet til helse, trivsel, utvikling eller annet er hjertelig velkomne til å ta kontakt! Våre kontorer ligger ved inngang B i 1.etasje. Helsesykepleierne har taushetsplikt.

 

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Tjenesten består av helsesykepleier (tilstede i det daglige), fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og lege.
I starten av skoleåret hilser helsesykepleier på klassene og informerer om tilbudet. Tilbudet fra skolehelsetjenesten kan du lese mer om her, www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skolehelsetjeneste/.


Kontaktinformasjon
Ingrid:
Tilstede: mandag-torsdag
Telefon: 51508538
E-post: ingrid.haaland@stavanger.kommune.no
Hanne:
Tilstede: mandag-onsdag i partallsuker og mandag-torsdag i oddetallsuker (vil være borte noen uker i forbindelse med studier)
Telefon: 51508284
E-post: hanne.bjelland.gjerstad@stavanger.kommune.no
PS: epost kun for å gjøre avtaler, unngå sensitive opplysninger, vi ønsker gjerne å kontaktes via helsenorge i stedet!


Noe du lurer på eller vil snakke om? Ta kontakt! 

Vennlig hilsen
Ingrid Haaland og Hanne Bjelland

 

 

I skoleåret 2022/2023 har Ingrid og Hanne hovedansvar for hver sine klasser. Så langt det er mulig vil vi oppfordre elever og foresatte om å ta kontakt med sin helsesykepleier. I de ukene Hanne er borte kan elever og foresatte ta kontakt med Ingrid. I tillegg til faste oppgaver på de ulike klassetrinnene, har helsesykepleierne åpen dør for elevene, les mer på www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skolehelsetjeneste/

Klasseansvarlig 2022/23:

1A -Ingrid
1B - Ingrid
1C - Hanne
2A - Hanne
2B- Hanne
2C - Hanne
3A - Hanne
3B - Ingrid
3C - Ingrid
4A – Ingrid
4B - Hanne
4C- Ingrid
5A - Ingrid
5B - Hanne
5C - Ingrid
6A - Ingrid
6B - Ingrid
6C - Hanne
7A - Hanne
7B – Ingrid

Vi ønsker dere velkomne til oss!