Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Skolestart

Vi ønsker våre elever velkommen til et nytt skoleår. Spesielt velkommen til barna som begynner på Tjensvoll skole for første gang, enten som førsteklassing eller dere som har flytter til Tjensvoll i løpet av sommeren.

 

Elevene på 1. trinn møter kl. 09.00. Vi møter elevene ved flaggstangen. Der møter klassekontakter, faglærere og rektor dere. Når elevene går til sine klasser inviteres foresatte på 1. trinn til en felles informasjon i gymsalen, ca 40 min.
Elevene på 2. – 7. trinn begynner kl. 08.30. Da møter alle ansatte elevene ute, og som tradisjon, starter vi med en felles sang i skolegården.
Nytt i år:
Elevene på 4. trinn (og 2. trinn fra uke 10) skal gjennomføre svømmeundervisning i Kvernevik svømmehall. Det vil være instruktører fra Svøm Stavanger som er ansvarlige for svømmeundervisningen. Elevene får busstransport.  Det vil også være 2 av våre ansatte som deltar og følger elevene i bussen til og fra hallen. Detaljer om organiseringen gis til foresatte på trinnet.
Vi oppfordrer til å la barna gå eller sykle til skolen. Trygg Trafikk anbefaler at alle barn går eller sykler til skolen. Det er mange positive gevinster ved å ha en aktiv skolevei for barna. Færre foreldre som kjører egne barn gir færre biler på skoleveien og ikke minst lavere risiko for påkjørsler på parkeringsplass tett på skolegården.
Dersom noen må bli kjørt til skolen, anbefaler vi at foreldre bruker droppsonene utenfor skolegården, eller andre egnede steder for å stoppe litt unna skolen.

I skolens arbeid med å utvikle et godt fellesskap som inkluderer, skaper trivsel og trygghet skal vi i år jobbe systematisk med et nytt program Livet & sånn. Vi timeplanfester timen «Time Livet» på alle trinn. Dere kan lese mer om programmet livetogsann.no https://livetogsann.no. Skolen har valgt tema trygg for august.