Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Skolefrukt

Klar, ferdig, gå - Skolestart! Tjensvoll skole har samarbeid med skolefrukt.no her er mulighet å bestille fersk frukt som kommer til skolen og blir delt ut til elevene. Frukten kommer 1 gang i uken og blir oppbevart i kjøleskap. Gå inn på skolefrukt.no for mer informasjon.

Ved en foreldrebetalt ordning tegnes et abonnement for enten 1⁄2 år eller 1 år om gangen. Fra august 2023 kan en også velge et løpende abonnement med fast månedlig betaling på kroner 68,-. Foresatte betaler kun for de dagene skolen har bestemt at det skal deles ut frukt/grønt og fra startdatoen på abonnementet til eleven. Det er mulig å ha Skolefrukt færre enn 5 dager i uka, for eksempel to eller tre dager. Last ned powerpoint presentasjon med enkel info om Skolefrukt som kan vises for foreldre på f.eks foreldremøte i vedlegg nederst på siden.
Ordningen er tilrettelagt slik at det skal være minimalt med arbeid for skolen:
• Administrasjonssystem for bestilling av frukt på skolefrukt.no.
• Foresatte betaler abonnement for elevene pr. semester.
• Skoler som betaler for elevene kan endre bestilling i løpet av semesteret etter behov.
• Gratis kjøleskap for oppbevaring av frukt/grønt på skolene.
• Gratis fruktkasser for levering av frukt/grønt fra svalskap til kantine, kiosk eller klasserom.
• Skolefrukt har eget kundesenter som kan kontaktes på telefon 648 50 900, på post@skolefrukt.no eller på chat på skoelfrukt.no.

Bestille_frukt_etterskuddfaktura_midlertidige_endringer

Brukerveiledning_lister

Skolefruktbrosjyre - om gjennomføring og praktisk tilrettelegging

brosjyre-gronne-tips-2019

Presentasjon til foreldremøte

Informasjon til 1. klasse - Skolefrukt

Informasjon til 1. klasse - Fruktpause