Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Oversikt over hva som skjer under Åpen dag.

Her er en oversikt over hva som skjer under åpen dag onsdag kl.15.11.23 kl. 17.30-19.00

Aktiviteter, kafe og salg av elevprodukter finner stort sett sted i elevenes egne klasserom. 

Gymsalen er tilgjengelig for elever på 1. og 2 trinn. 

Vi minner om at kjøp av elevprodukter er frivillig og at vi har satt ned priser på kaker, kaffe og saft i kafeene. 

Pølser selges på SFO-kjøkken v / gymsalen og på Mat &  Helserom.

1. trinn

Sted: Musikkrom / klasserom

Salg av elevprodukter og kafe 

Elevsang på musikkrom kl. 17.35

 2. trinn 

Sted: klasserom

Gjett antall non stop i glass

Kafe

Massasje

 3. trinn

Sted: klasserom

Fiskedam 

Kafe

 4. trinn 

Sted: klasserom

         inngang C

         hovedinngang

 

Kafe

Salg av Hei-Verden produkter

 5. trinn 

 Sted: klasserom

 

Bingo

Kafe

 

 6. trinn

Sted: klasserom

Loddsalg

Bruktmarked

Kafe

 7. trinn 

SFO kjøkken

Mat & Helse 

Klasserom 

Salg av pølser og saft

Kafe

SOL - rom (ved siden av 4a )

Gymsal

Sjakk 

Lek for 1. -  2. trinn

Vi håper dere vil være med å støtte det viktige arbeidet Hei verden gjør for å hjelpe barn i Zambia til å få en bedre skolehverdag.

Skolen vil minne om at kjøp av elevprodukter er frivillig.

Kaker, saft og kaffe selges i klassens kafeer. Pølser selges på SFO kjøkken v/gymsal og på Mat & Helse-rom i 2. etasje. 

Priser: kaker 5 kr, kaffe 10 kr, pølser 20 kr, saft 5 kr

Betaling via vipps. 

Velkommen!