Historie

Voiebyen skole er en administrativt sammenslått skole.  Etter et politisk vedtak i 2012, ble Voie skole, og Torkelsmyra skole bestemt sammenslått fra 1. august 2013.  Fram til 1. august 2013 var Voie skole en 1.-4. skole.  Den ble bygd i 1973, da det var stor utbygging i Voiebyen.  Elevene fortsatte på mellomtrinnet på Sjøstrand skole, og så videre til Møvig Ungdomskole.

På slutten av 1990 tallet var Sjøstrand skole blitt for liten, og Torkelsmyra skole ble bygd som en 1.-7. skole for å avlaste Sjøstrand skole.  Torkelsmyra skole ble åpnet 1. august 2000.  Det er plass til ca 270 elever ved skolen. Så utover 2000 tallet har elevtallet i Voiebyen sunket kraftig, og det var nødvendig med en omstrukturering slik at det i dag er en administrasjon og en skole. Skolen har totalt ca. 300 elever og to paralleller på alle trinn. 

Høsten 2020 ble Voiebyen skole en enhet som fom skolestart august 2020 er under samme adresse - Voie ringvei 112. Småskolen 1-4 trinn holder til i hovedbygningen mens 5-7 trinn holder til i nye brakker på nedsiden av skolen.