Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Ragnhild Nilsen Topstad
Rektor
Telefon: 99389819
Vidar Røsstad
Inspektør
Telefon: 91832015
Ellen Marie Nicolaisen
SFO-Leder
Telefon: 90734365
Bente Skuland Elefsen
Kontorleder
Telefon: 90795872
Silje Seivaag Solberg
Helsesykepleier
Telefon: 48034845
Glenn Haugland
Spesialpedagogisk leder
Telefon: 92295911
Lise Rød Johnsen
Kontaktlærer 1A
Telefon: 90600976
Carl Martin Tøfte
Fagarbeider 1.trinn
Telefon: 90600976
Marita Frøhaug
Kontaktlærer 1B
Telefon: 90761318
Cecilie Skaugerud
Fagarbeider 1.trinn
Telefon: 90761318
Nadja Ansnes Løvhaug
Kontaktlærer 2A
Telefon: 90600976
Asle Haukom
Assistent 2. trinn
Telefon: 90600976
Anders Høgetveit
Kontaktlærer 2B
Telefon: 90561971
Martin Høy
Timelærer 2.trinn
Sosiallærer småskolen
Telefon: 90600976
Brynjar Hellemo
Timelærer 1 og 2 trinn
Verneombud
Telefon: 90545184
Nadiia Stokka
Fagarbeider 2.trinn
Telefon: 90561971
Etab Hndaoe
Lærling 2.trinn
Benedicte Engestøl
Kontaktlærer 3A
Telefon: 48062630
Cathrine Uberg Sandvik
Fagarbeider 3.trinn
Telefon: 48062630
Marit Hegelstad Buerskog
Kontaktlærer 3B
Telefon: 90735163
Janne Lill Finstad Leedal
Lærer 3.trinn
Telefon: 90735163
Charlotte Rustekaas Omdal
Kontaktlærer 4A
Telefon: 90756328
Liv Hege Fosselie Aas
Kontaktlærer 4B
Telefon: 90756328
Benjamin Rødland Uppstad
Lærling 4.trinn
Telefon: 90756328
Jonas Leines
Assistent 4.trinn
Telefon: 90756328
Patrick Elepo
Fagarbeider 4.trinn
Telefon: 90756328
Mona Tolfsen Strandhagen
Kontaktlærer 5A
Telefon: 90754902
Trine Sandvikmoen
Kontaktlærer 5B
Telefon: 90754902
Maren Johansen
Kontaktlærer 6A
Telefon: 90733842
Karianne Kvåle
Kontaktlærer 6A
Telefon: 90733842
Henrik Markussen
Kontaktlærer 6B
Telefon: 90733842
Siri Bru Krikeland
Kontaktlærer 7A
Telefon: 90732973
Marius Fladmark Fylling
Kontaktlærer 7C
Telefon: 90732973
Klara Anett Alfsen
Timelærer og biblioteksansvarlig
Bibliotek
Marit Bang Hansen
Timelærer 5.trinn
Telefon: 90754902
Liv Marion Bjelle
Fagarbeider 6.trinn
SFO
Telefon: 90733842
Bente Halvorsen Norman
Timelærer 4.trinn
Telefon: 90756328
Linn Beate R. Edvardsen
Timelærer 5.trinn
Sosiallærer mellomtrinn
Telefon: 90754902
Lene Fasseland
Fagarbeider 5.trinn
Telefon: 90754902
Carina Michelle H. Kristoffersen
Fagarbeider 7.trinn
Telefon: 90732973
Kjell Arne Hornnes
Fagarbeider 6.trinn
SFO
Telefon: 90733842
Kristin Høsteland
Fagarbeider 7.trinn
Telefon: 90732973
Ragnhild Langmyr Kragholm
Timelærer 6.trinn
Telefon: 90733842
Fredrik Kydland
Timelærer 4 og 7 trinn
Telefon: 90756328
Anne Torhild Skøie
Fagarbeider 6.trinn
Telefon: 90733842
Bente M. Tonhaugen
Fagarbeider 3.trinn
SFO
Telefon: 48062630
Alexander Rue Valenzuela
Fagarbeider 5.trinn
SFO
Telefon: 90754902
Marita Vik
Assistent 5.trinn
SFO
Telefon: 90754902