Info fra Fritidsklubben

Fritidsklubben i Voiebyen holder til på Grendehuset, den ligger mellom Ravneheia barnehage og Voiebyen skole.

Her legges info som kommer fra fritidsklubben. Ting som skjer og når fritidsklubben er åpen.