Søknad permisjon

Kristiansand kommune har felles retningslinjer for elevpermisjoner.
Oppvekstdirektøren i Kristiansand oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferie/fridager som er fastlagt i skoleåret. 
Ved søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen, fra en dag og oppover, skal man søke om permisjon via Visma-appen.
Eller dere kan søke permisjon her