Fra SU og FAU

Foresatte er velkomne og viktige samarbeidspartnere for skolen for at skolemiljøet skal være godt. Ved å vise interesse for hva som skjer på skolen, bry dere om det sosiale samspillet på trinnet, og stille krav til barnas oppførsel og samhandling med andre elever og lærere, bidrar dere positivt for alles (også lærernes) trivsel på skolen. Det har mye å si for barnas læring og utbytte av skolegangen.