Publisert: 14. november 2023 | Sist endret: aldri | Forfatter: Vidar Røsstad

Innkjøring forbudt

Voiebyen skole hår nå endelig fått montert et nytt skilt ved bussholdeplassen ved skolen. Dette er et innkjøring forbudt skilt.

Dette skal blant annet hindre at store kjøretøy kommer ned i skolegården i skoletiden.

Like viktig er det at det også skal hindre biler i å ta turen ned i skolegården.