Meny
Velg seksjon Forside
Stangeland skole Solaveien 84 4316 Sandnes Telefon: 51336800 Send oss e-post
Soma skole Sandnesveien 306 4312 Sandnes Telefon: 51336800 /51 336860
Redaktør: Geir Mikalsen
Gå til Its Learning
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost
På Stangeland har vi hatt en flott oppstart på skoleåret 2015-16. Det har vært mye god læring både sosialt og faglig på alle trinn. Vi ønsker alle små og store en riktig god ferie og gleder oss til vi treffes igjen 12.10 kl. 08.15. 

Nå er det høstferie og tid for lusesjekk.

Alle elevene har fått med seg skriv hjem om hvordan dette kan gjøres.

 

GOD HØSTFERIE TIL ALLE!


Gjennom en forskriftsendring til Opplæringsloven, ble det 24. august åpnet for at alle elever kan sykle til skolen. Tidligere har det vært slik at skolene kunne ha egne bestemmelser om sykkelbruk i sitt ordensreglement. Det kan ikke skolen ha lenger, men det er fortsatt tillatt å ha tilrådinger.

Omfanget av timer til leksehjelp i Sandnes kommune er blitt redusert fra 8 til 5 timer på barnetrinnet. Det betyr for oss av tilbudet til leksehjelp blir redusert. I år blir det leksehjelp på 4. trinn.

Høsten 2015 vil helsesøster i samarbeid med skolen starte opp med grupper for elever som har opplevd samlivsbrudd i familien. I første omgang gis tilbudet til elever på 5.-7. trinn, med plan om å utvide til andre klassetrinn etter hvert.

Gruppene vil være i skoletiden. Hver gruppe vil bestå av 4-6 elever som møtes 1 gang ukentlig i 6 uker.

 

Alle elever på de aktuelle trinn vil få muntlig informasjon, samt skriftlig info/påmeldingslapp med hjem i ranselpost