Meny
Velg seksjon Forside
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
2 G
4. - 7. G
8. - 10. G
Hovedadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Auglend skole postmottak Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rune Stangeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Søke/endre/si opp SFO-plass

Her er Stavanger kommunes portal for alt som handler om SFO-plass: https://stavangerg2.ist-asp.com/NO01103-pub/login.htm

Hvis barnet ikke har hatt SFO-plass tidligere, trenger dere ikke å logge inn for å søke om SFO-plass. Den generelle søknadsfristen for SFO for nye førsteklassinger er 15. april, men så lenge søknaden er inne i god tid før sommerferien vil barnet få plass på SFO.

Hvis det handler om å endre plass-størrelse eller si opp SFO-plassen, må den som først søkte om plassen logge seg inn, og deretter søke om endring av plassen. Vi minner om at det er en måneds oppsigelsestid både ved oppsigelse av SFO-plass, og nedgang i størrelse fra 100% til 60% plass.

Hvis barnet skal bytte skole innenfor Stavanger kommune og skal beholde SFO-plassen, ta kontakt med den opprinnelige skolen og be om overføring av plassen til den nye skolen. Hvis barnet ikke skal bruke SFO på den nye skolen, så må SFO-plassen sies opp. Hvis barnet skal flytte ut av kommunen må SFO-plassen sies opp, og dere må kontakte SFO i den nye kommunen for oppstart av plass der.

En innvilget SFO-plass vil automatisk vare ut fjerde klasse, med mindre dere sier den opp før det.

Stavanger kommune har også tilbud for familier med lavere inntekt, som kan søke om redusert SFO-betaling. Les mer om dette her: https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/sfo---skolefritidsordningen/#du-kan-ogs-s-ke-om-friplass-eller-lavere-pris