Meny
Velg seksjon Forside
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Søke/endre/si opp SFO-plass

Her er Stavanger kommunes portal for alt som handler om SFO-plass: https://stavangerg2.ist-asp.com/NO01103-pub/login.htm

Vedtektene for SFO finner dere her. En innvilget SFO-plass vil vare helt til barnet er ferdig med fjerde klasse, med mindre dere sier opp plassen før det.

Helt ny på SFO i Stavanger kommune

Hvis barnet ikke har hatt SFO-plass i kommunen tidligere, følger dere linken øverst. Du trenger ikke logge inn ved første søknad om SFO-plass, men det gjør prosessen mye lettere for deg. Den generelle søknadsfristen for SFO for nye førsteklassinger er 15. april, men så lenge søknaden er inne i god tid før sommerferien vil barnet få plass på SFO fra 1. august.

Oppsigelse

Stavanger kommune bruker kun hele måneder når det kommer til SFO-plass. Ved redusering fra 100% til 60% plass og ved oppsigelse av plassen, så er det én måneds oppsigelsestid. I praksis betyr det at oppsigelsen trer i kraft ved slutten av påfølgende måned. 

Oppsigelse 2. oktober og 31. oktober vil f. eks. begge føre til at siste dag på SFO er 30. november.

Ved oppsigelse etter 1. april vil SFO-plassen uansett måtte betales ut juni måned.

Endre plass-størrelse

Følg linken øverst. Den som opprinnelig søkte om SFO-plassen må logge seg inn. Så kan du be om endring av plass-størrelse. Husk at det ved endring fra 100% til 60% plass er oppsigelsestid på 1 måned. Ved endring fra 60% og opp til 100% så vil endringen tre i kraft fra den 1. i neste måned. Hvis du skulle ha behov for umiddelbart å øke fra 60% til 100% bør du ta kontakt med SFO-leder for å se hva som kan ordnes.

Bytte skole

Hvis et barn skal begynne på en ny skole i Stavanger kommune, kan SFO-plassen overføres. Ta kontakt med skolen barnet går på, så vil SFO-leder kontakte kommunen og den nye skolen for å ordne med overføring.

Hvis barnet derimot ikke skal bruke SFO på den nye skolen, så må SFO-plassen sies opp. Hvis barnet skal begynne på en skole i en annen kommune, så må SFO-plassen i Stavanger kommune sies opp, og dere må kontakte den nye skolen angående å starte opp en SFO-plass der.

Redusert pris

Stavanger kommune har tilbud for familier med lavere inntekt, og om du kvalifiserer kan du søke om redusert betaling for SFO-plassen. Det er nå sånn at det ikke skal betales mer enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt for en SFO-plass. Du finner mer informasjon om dette på denne nettsiden.