Trygghet, trivsel og læring!

Besøks- og leveringsadresse
Hjalmar Johansens gate 32
4019 Stavanger
Rektor
Hege Wilhelmsen

Om skolen

Auglend skole ligger sentralt i Stavanger og har 470 elever. Skolen som et inkluderende fellesskap danner grunnlag for skolens praksis. Skolen tilbyr to undervisningsspråk, norsk og tegnspråk.