Meny
Velg seksjon Forside
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
2 G
4. - 7. G
8. - 10. G
Hovedadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Auglend skole postmottak Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rune Stangeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere

Velkommen til Auglend skole!

Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg som foresatt og lese nyheter om hva som rører seg på skolen vår. Her finner du også lenker til viktige nettsider. I menyen til høyre finner du informasjon om trinnene. All annen informasjon finner du i venstremenyen.

Skolens administrasjon, lærere og SFO legger ut viktig informasjon til dere foresatte. Mye av det som tidligere var "ranselpost", legges nå ut på hjemmesiden. Husk derfor å abonnere på nyheter ved å trykke "Abonnér på nyheter" i høyremenyen.

Neste års skolerute er klar. 

Som tidligere år har Stavanger kommune felles start og slutt på skoleåret for alle skoler.

Flere av planleggingsdagene er også felles, men her vil det være noen forskjeller.


Rektor er for tiden i permisjon. Frem til rektor er tilbake gjør vi endringer i ansvarsområder for skolens ledergruppe. 

Rune Stangeland er konstituert rektor. 

Avdelingsleder Siri Fjelland Eriksen går inn som avdelingsleder for 6.-7.trinn, i tillegg til å lede skolens hørselsavdeling sammen med Hedvig Sinnes. 

Marte Gundersen Meldahl går inn som avdelingsleder for 5.trinn, i tillegg til 3.-4. trinn.

 

For samlet oversikt se “Skoles ledelse og administrasjon” 


Stavanger kommune sine nettsider gir informasjon om hvordan koronaviruset påvirker Stavanger kommunes tjenester og hvilke regler som gjelder her i distriktet.

Regjeringen har samlet informasjon til foreldre om barn og koronavirus. Der får du blant annet svar på når barnet må holdes hjemme fra skolen, og om anbefalinger for barnebursdag. 

 

Information about corona virus in other languages:

English, -polski, -Soomaali, and more 


Det nærmer seg Halloween, og vi har fått inn ønsker om bruk av skolen til fest.

Auglend skole låner ikke ut skolens lokaler til private arrangementer i regi av foreldrene inntil videre. Dette gjør vi fordi vi ønsker å ha best mulig kontroll over hvordan skolens lokaler blir brukt om det skulle oppstå Covid-19 smitte ved skolen. Vi oppfordrer dere til å lese Helse Norge sine retningslinjer om hvordan de oppfordrer oss til å gjennomføre ulike arrangementer. Stavanger kommune låner ut skolens gymsal og svømmehall. Lånetakere (idrettslag) har en egen avtale med Stavanger kommune angående renhold og at gjeldende smittevernregler blir ivaretatt.


Stavanger kommune har nå lansert spørsmål- og svartjenesten foreldrespør.no.

I foreldrerollen kan det for de fleste oppstå situasjoner man er usikre på hvordan man skal håndtere. I en digital hverdag der det vrimler av mer eller mindre kvalitetsikret hjelpe- og støttetilbud kan det være nyttig med flere profesjonelle offentlige løsninger. Du kan lese mer om bakgrunnen for den nye tjenesten på Stavanger kommune sine sider. 

 


Vi åpner spesialrom igjen

 På Auglend skole følger vi smittesituasjonen i Stavanger nøye og vi gjør nødvendige tilpasninger på gult nivå. Nå er vi i en situasjon hvor vi opplever at smitten i byen vår er under kontroll, og vi har ikke elever i karantene. På bakgrunn av dette er vi glade for å kunne åpne spesialrommene våre igjen. Kontaktlærer vil gi dere informasjon om når oppstart spesialrom er for deres klasse. Vi tar i bruk mat og helserommet, kunst og håndverksrommene og svømmehallen. Musikkrommet åpner igjen og biblioteket er nå åpnet for 5. - 10. trinn. Når det gjelder kroppsøving oppfordrer vi fortsatt til utegym på grunn av garderobesituasjon, men gymsal kan benyttes dersom renhold og avstand ivaretas. Spesialrom og garderober har fortsatt samme renholdsrutiner før og etter bruk.