Barn som hopper tau i skolegården. Foto.

SFO

Velkommen til Auglend SFO!

Vi vil i denne teksten gi litt informasjon og praktiske opplysninger om skolefritidsordningen på Auglend. Vi har også en avdeling for hørselshemmede barn.

Kontakt

Spørsmål til SFO-leder kan sendes på e-post.

Hvis du skal sende en endring på hjemsendings- eller hentebeskjed, så skal den sendes via Vigilo. Det finnes både app for foreldre, eller du kan logge inn på nettsiden vigilo.no på datamaskin eller mobil.
Ved problemer i Vigilo, så kan beskjeder sendes på e-post til SFO-leder innen 12.00 (besvares når den leses), eller på SMS til 477 92 938 (besvares ikke, men leses fortløpende).

Hvis du må ha kontakt med SFO med en gang, er det best å bruke følgende telefonnummer:

Mandag-torsdag
08.30-13.00: 51 91 31 93 (SFO-leders kontor)
13.00-16.30: 477 92 938 (SFO-mobil)
Fredag
08.30-12.00: 51 91 31 93 (SFO-leders kontor)
12.00-16.30: 477 92 938 (SFO-mobil)

Søke plass hos oss
Du kan søke om plass på SFO til ditt barn her. Vedtektene for SFO finner dere her. En innvilget SFO-plass vil vare helt til barnet er ferdig med fjerde klasse, med mindre dere sier opp plassen før det.

Helt ny på SFO i Stavanger kommune
Hvis barnet ikke har hatt SFO-plass i kommunen tidligere, følger dere linken øverst. Den generelle søknadsfristen for SFO for nye førsteklassinger er 15. april, men så lenge søknaden er inne i god tid før sommerferien vil barnet få plass på SFO fra august.

Oppsigelse
Oppsigelse av SFO-plassen gis beskjed om via søknad i Vigilo.
Stavanger kommune bruker kun hele måneder når det kommer til SFO-plass. Ved redusering fra 100% til 60% plass og ved oppsigelse av plassen, så er det én måneds oppsigelsestid. I praksis betyr det at oppsigelsen trer i kraft ved slutten av påfølgende måned. 
Oppsigelse 2. oktober og 31. oktober vil f. eks. begge føre til at siste dag på SFO er 30. november.
Ved oppsigelse etter 1. april vil SFO-plassen uansett måtte betales ut juli måned.

Plasstørrelse
Auglend SFO tilbyr:
100% plass = 5 dager i uka og 33,5 langdager/feriedager.
60% plass = 3 dager i uka og 20 langdager.
Øking i plasstørrelse og påmelding etter fristen trer i kraft fra den 1. i påfølgende måned. Ved redusering og oppsigelse av plass trer endringen i kraft fra den 1. i måneden ETTER påfølgende måned.

Endre plass-størrelse
Endring av plass-størrelse gis beskjed om via søknad i Vigilo.
Husk at det ved endring fra 100% til 60% plass er oppsigelsestid på 1 måned. Ved endring fra 60% og opp til 100% så vil endringen tre i kraft fra den 1. i neste måned. Hvis du skulle ha behov for umiddelbart å øke fra 60% til 100% bør du ta kontakt med SFO-leder for å se hva som kan ordnes.

Bytte skole
Hvis et barn skal begynne på en ny skole i Stavanger kommune, kan SFO-plassen overføres. Ta kontakt med SFO-leder på nåværende skole, så vil hen kontakte kommunen og den nye skolen for å ordne med overføring.
Hvis barnet derimot ikke skal bruke SFO på den nye skolen, så må SFO-plassen sies opp. Hvis barnet skal begynne på en skole i en annen kommune, så må SFO-plassen i Stavanger kommune sies opp, og dere må kontakte den nye skolen angående å starte opp en SFO-plass der.

Redusert pris
Stavanger kommune har tilbud for familier med lavere inntekt, og om du kvalifiserer kan du søke om redusert betaling for SFO-plassen. Det er nå sånn at det ikke skal betales mer enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt for en SFO-plass. Du finner mer informasjon om dette på denne nettsiden.

Pedagogisk plattform
I fritidstilbudet skal barna oppleve mestring i et miljø preget av omsorg. Auglend SFO vil fokusere på tre områder:
- Sosial kompetanse gjennom lek.
- Kultur, idrett og friluftsliv.
- Omsorg og trygghet. 

Vi ønsker også å:
- tilrettelegge for allsidig aktivitet tilpasset barnegruppen
- vektlegge utvikling av sosial kompetanse
- skape trygghet og trivsel ved å være tydelige og trygge voksne 

Samarbeid
Barna trenger trygghet og forutsigbarhet. For å oppnå dette må foreldre og ansatte ha et godt samarbeid. Husk derfor å:
- Sjekke Vigilo for informasjon.
- Gi tilbakemeldinger innen tidsfrister.
- Ta kontakt med SFO ved fravær, sykdom eller forandring av oppholdstid. Se her for hvordan du kan nå oss.
Dersom et barn forsvinner eller ikke møter opp til avtalt tid på ettermiddagen tar vi kontakt. Videre må dere sørge for å gi oss beskjed når dere henter barna. 

Måltid
Barna får et måltid ca. klokken 14.00 hver dag på SFO. Tirsdager er dette en salatbar, fredager er det varm mat, mens de andre dagene er det brødmåltid. Det tilbys i tillegg to typer frukt hver dag. Til morgentilbudet blir det ikke servert noe mat, men barna har mulighet til å spise medbrakt mat. Vi vektlegger god bordskikk for at barna skal få et koselig måltid. Den siste fredagen i måneden har vi bursdagsfeiring for de som har hatt bursdag den måneden. Ungene som fylte året får et kort, og alle får en is.

Klær
Sørg for at barna har med seg riktige klær til enhver årstid. Klærne må være egnet til lek. Barna må ha med seg skifteklær og regntøy/støvler hver dag. Klær, sekker, matbokser, drikkeflasker, sko og yttertøy MÅ merkes med barnets navn. Barna må bruke innesko når de er inne. For at ikke klær skal forsvinne, er det viktig at barna/foreldrene sørger for at ytterklær henger på plassen når barna går hjem, og at sko og lignende står på under benken/hylla. Gjenglemt tøy samles sammen, først på SFO, så i gangen på skolen ved bomberommet. Om ingen henter det gjenglemte tøyet samler vi det sammen og setter det i "Gis bort"-området.