Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Auglend skole
Administrasjon
Telefon: 51 91 31 90
Marte Gundersen Meldahl
Konstituert rektor
Avdelingsleder 3. trinn
Telefon: 51 91 31 84
Hege Wilhelmsen
Rektor
Utviklingspermisjon
Mette Midhaug Eide
Avdelingsleder
1. - 2. trinn
Telefon: 51 91 31 96
Mette Lysnes
Avdelingsleder
7. trinn og hørselsavdelingen
Telefon: 51 91 31 94
Rune Myklebust Bratthammer
SFO-leder
Telefon: 51 91 31 93
Henrik Mongstad Hope
Pedagogisk ikt-veileder
Telefon: 51 91 31 95
Inghild Andersen
Skolekonsulent
Telefon: 51 91 31 90