Om skolen og våre planer

Auglend skole ligger sentralt i Stavanger, med nærhet til friområdene Sørmarka, Vannassen og Mosvannet.

Skolen har to avdelinger – og to språk. Norsk og tegnspråk. På landsbasis utgjør Auglend ett av de største skolemiljøene for hørselshemmede elever i grunnskolen.

Det er ca 470 elever på skolen. Disse er fordelt på 1. – 7. klasse for hørende og 1. – 10. klasse for hørselshemmede. Nærmere 90 ansatte er ansvarlige for faglig og sosial opplæring på skolen og i SFO. Her kan du lese mer om Avdeling for hørselshemmede

Auglend skole er en tospråklig skole. Tegnspråk skal være synlig på skolen vår.  

Vi bygger fellesskap
Visjon for Stavanger kommune

Det å bygge et inkluderende fellesskap for alle våre elever er hovedfokus i utføring av vårt tjenesteoppdrag. 

Stavangerskolen
I stavangerskolen er elevene engasjerte og strekker seg mot nye faglige og sosiale mål. Elevene skal lære å ta vare på seg selv, respektere andre, delta og virke i framtidig samfunns- og arbeidsliv.

Våre fire prinsipper
•  Gode relasjoner 
•  Tilpasset opplæring 
•  Aktiv elevmedvirkning 
•  Lærende profesjonsfellesskap

Skolens planer
I stavangerskolen er elevene engasjerte og strekker seg mot nye faglige og sosiale mål. Elevene skal lære å ta vare på seg selv, respektere andre, delta og virke i framtidig samfunns- og arbeidsliv.

Her kan du lese om Stavangerskolen mot 2025 - Strategi for kvalitet

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Resultatene finner du her.

Foreldreundersøkelsen Foresatte på 3.,6. og 9.trinn blir hver høst bedt om å svare på foreldreundersøkelsen. Resultatene gir skolen en tilbakemelding på graden av foresattes tilfredshet. Undersøkelsen er utviklet av Utdanningsdirektoratet og gjennomføres elektronisk. Det er viktig for oss at foreldrene svarer, slik at vi får et representativt bilde av hvordan foreldrene opplever skolen. Resultatene blir gjennomgått i personalet og FAU.

Nasjonale prøver er obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag. Resultatene kan du lese her.