Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Sosiale mål

Auglend skole har sosiale mål. Målene er viktige gjennom hele året, men hver måned er det et mål som får ekstra fokus i klassene.

Arbeid med de sosiale målene en en del av vårt arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.  

For informasjon om hvordan vi håndtere saker der elever opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen, se "Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø".  

 

Sosiale mål dette skoleåret er: 

August God skolestart. Ordensregler og stoppregler

September Inkludere alle i leken

Oktober Vise respekt for andre og snakke respektfullt til hverandre

November Vise respekt for andre eiendeler

Desember Svare vennlig uansett hvem som henvender seg til deg

Januar Jeg følger reglene i lek og spill

Februar Vi gir hverandre arbeidsro

Mars Vi leker kjekt med hverandre i friminuttene

April Jeg tør si fra til en voksen

Noen ganger er det enkelt å ordne opp selv. Noen ganger er det enkelt å få hjelp av andre. Andre ganger trengs det hjelp fra de voksne. Elevene skal føle at de voksne tar tak i ting. Da tør barn å si i fra.

Mai Jeg ler ikke av andre

Juni Hvis det oppstår en konflikt, vil jeg forklare meg og lytte til motparten