Meny
Velg seksjon Forside
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen Kaada
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Leksehjelp

Kommunen er pliktig til å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Elevene sin deltakelse skal være frivillig. Skolene står fritt til å velge hvilke trinn som kan tilbys leksehjelp. I tillegg kan skolene målrette tilbud mot enkeltelever /grupper på tvers av trinn.

Skoleåret 2021-2022 

3. og 4. trinn har tilbud om leksehjelp i følgende perioder:

30.august  til 13. desember 2021  og 10. januar - 6.juni 2022.
Påmeldingsfrist fredag 27.august 2021.

Påmelding for 3. og 4.trinnselever skjer elektronisk her

5. trinn har tilbud om leksehjelp i følgende periode: 
17. januar - 6.juni 2022.
Påmelding ønsket innen søndag 16.januar 2022.

Påmelding for elever på 5.trinn skjer elektronisk her

Leksehjelpen på ordinær avdeling vil bli gitt mandager, fra klokka 13.15 til klokka 14.15. Tidspunkt for leksehjelp på hørselsavdelingen vil bli tilpasset deres timeplan. 

 

Generelle retningslinjer for leksehjelp

  • Elever må være påmeldt for å kunne delta.  
  • Er eleven påmeldt, forutsettes det at eleven møter opp hver gang.
  • En eventuell avmelding skal skje skriftlig, helst på e-post,  til kontaktlærer.
  • Eventuelle fravær fra leksehjelpen skal meldes ifra om senest mandag morgen.
  • Elevene skal jobbe med skolearbeid i det tidsrommet leksehjelpen varer.
  • Elevene skal være til stede tiden ut, og tiden skal brukes til skolearbeid, men hvis man blir ferdig med leksene, så kan man lese i selvvalgt bok, eller gjøre annet relevant arbeid.
  • Det er viktig at elevene selv er motivert for å delta på leksehjelp.
  • Det skal være arbeidsro.
  • Leksehjelp skal ikke frata foresatte muligheten til å følge opp elevens skolearbeid, og vil aldri kunne erstatte den en-til-en oppfølgingen som foresatte kan gi hjemme. Det forutsettes at foresatte sjekker alt skolearbeid som har blitt gjort på skolen.