Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Hvem er vi

Auglend skole ligger sentralt i Stavanger, med nærhet til friområdene Sørmarka, Vannassen og Mosvannet.

Skolen har to avdelinger – og to språk. Norsk og tegnspråk. På landsbasis utgjør Auglend ett av de største skolemiljøene for hørselshemmede elever i grunnskolen.

Det er ca 470 elever på skolen. Disse er fordelt på 1. – 7. klasse for hørende og 1. – 10. klasse for hørselshemmede. Nærmere 90 ansatte er ansvarlige for faglig og sosial opplæring på skolen og i SFO.

Auglend skole er en tospråklig skole. Tegnspråk skal være synlig på skolen vår. 

Vi bygger fellesskap
Visjon for Stavanger kommune

Det å bygge et inkluderende fellesskap for alle våre elever er hovedfokus i utføring av vårt tjenesteoppdrag. 

Stavangerskolen

I stavangerskolen er elevene engasjerte og strekker seg mot nye faglige og sosiale mål. Elevene skal lære å ta vare på seg selv, respektere andre, delta og virke i framtidig samfunns- og arbeidsliv.

Våre fire prinsipper
•  Gode relasjoner 
•  Tilpasset opplæring 
•  Aktiv elevmedvirkning 
•  Lærende profesjonsfellesskap

                                          Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet