Meny
Velg seksjon Forside
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen Kaada
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tegnspråk
erher.no
Tegnordboka
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Foreldreundersøkelsen 2021

Hvert år blir foreldre som har barn på 2. trinn i SFO bedt om å delta på en foreldreundersøkelse, for å kartlegge hvor fornøyde de er med SFO-tilbudet. Undersøkelsen er digital, og kun mulig å levere via internett. Her finner du en liten gjennomgang av årets resultater, og kan også kikke nærmere på tallene til Auglend SFO sammenlignet med Stavanger kommunes gjennomsnitt. Se dokumentene til høyre for å se den oversikten.

Svarprosent

Vi benyttet oss av både e-post og SMS for å få minnet flest mulig på å svare. I år inviterte vi 45 til å svare, og fikk svar fra alle 45! Dermed er svarprosenten på Auglend SFO 100%, og med det har vi den høyeste prosentvise deltakelsen i kommunen. Vi er faktisk den eneste store SFOen som klarte å få svar fra alle foreldrene dette året. Med andre ord har vi en gruppe med engasjerte foreldre, som tar ansvaret sitt. Det er vi selvsagt veldig fornøyde med, og føler oss helt sikre på at resultatene vi har fått gjenspeiler foreldrenes meninger. Det er dette med å kunne "stole på" resultatene som er det viktigste for oss når det kommer til svarprosent.

Undersøkelsens inndeling

Resultatene fra undersøkelsen blir delt inn i tre indekser. Den største indeksen kalles"SFO-indeks", og er basert på fem av spørsmålene. Den tar for seg trivsel, miljøet på SFO, aktivitetstilbud og ferietilbud. Neste indeks heter "Informasjon og samarbeids-indeks", og er basert på tre av spørsmålene. Navnet på indeksen forklarer greit hva den omhandler. Den siste heter "Måltid-indeks", og er basert på to spørsmål om mat-tilbudet. Måltidsindeksen har ikke blitt tatt med i sammenlagt-scoren i år eller i fjor, grunnet mye endring pga smittevern-tiltak.

Hvert spørsmål har en poeng-score mellom 1-5, og så slås spørsmålene innen hver indeks sammen til en snitt-verdi.

Resultatene

Auglends indeks-score ble i år som følger (5 er høyeste mulige score):

SFO-indeks: 4,7 (Stavanger kommune i snitt har 4,3, målverdien for "bra resultat" er 4,0)

Informasjon og samarbeids-indeks: 4,7 (Stavanger kommune i snitt har 4,5, målverdien for "bra resultat" er 4,1)

Måltid-indeks: 4,3 (Stavanger kommune i snitt har 3,6. Måltids-verdien legges ikke til sammenlagt-scoren i år)

Sammenlagt: 4,7 (Stavanger kommune i snitt har 4,4)

Som dere sikkert ser, så er dette veldig bra resultater! Vi ligger langt over Stavanger kommunes målverdier for god praksis, og til og med godt over snittet i Stavanger kommune på begge indekser. Det vil altså si at foreldrene på årets 2. trinn er veldig fornøyde med SFO-tilbudet. Hvis vi slår sammen hele undersøkelsen får vi en score på 4,7 av 5, og det er faktisk bare to store og en liten SFO som topper den poengsummen av de 32 SFOene vi har i Stavanger kommune! Men det viktigste for oss er selvsagt bekreftelsen på at dere foreldre er fornøyde med jobben vi gjør for deres barn.

Vi har gått ørlite ned på den første indeksen, med 0,1 poeng lavere enn i fjor. Det gjør også at sammenlagt-scoren blir 0,1 poeng lavere i år.

Måltids-indeksen er, som i fjor, der vi scorer lavest. VI har gått ned 0,2 poeng, men har fremdeles et godt resultat. Vi synes vel også selv at det er naturlig, da vi ikke har kunnet tilby det samme mat-tilbudet som vi pleier på grunn av smittevern-tiltak.

Sammenlignet med Stavanger kommune

I dokumentene som ligger til høyre kan dere se fordelingen på svar på hvert enkelt spørsmål. Det ene dokumentet viser fordelingen hos oss på Auglend, og det andre er over alle SFOene i Stavanger til sammen. Det som er mest gledelig der er at vi på samtlige spørsmål i denne undersøkelsen scorer høyere enn gjennomsnittet i Stavanger kommune.

Hva jobber vi med videre?

Vi kommer til å gå gjennom denne undersøkelsen i personalet, for å se hva vi kan forbedre oss på. Den vil også presenteres for skolens administrasjon og driftstyre. Vi har jobbet en del med måltidene de siste årene, og det arbeidet kommer til å fortsette. Der gleder vi oss selvsagt til at de ulike restriksjonene etter hvert kanskje letter, slik at vi kan gå tilbake til felles spiserom, og dermed har mye mer frihet til å lage varm mat og salatbar. Vi har brukt tilbakemeldinger fra helsepersonell med kompetanse på ernæring for å forsikre at vårt mat-tilbud er sunt for barn i SFO-alder. Vi vil fortsette med å holde dere foreldre godt informert om hva vi faktisk tilbyr, og videreføre de gode løsningene vi har.

Ellers så tar vi gjerne mot innspill fra dere foreldre, både når det gjelder mat (sunnhet, variasjon, andre tips) og SFO-tilbudet generelt. Men med så gode resultater vi har fått her, så vil mye av det vi gjør være å prøve å holde oppe den samme kvaliteten videre. Men ikke tro at vi hviler på laurbærene, vi jobber alltid med å finne forbedringer på de utfordringene vi måtte ha!

Oppsummering

Totalt sett veldig bra resultater på årets undersøkelse, og vi er rett og slett kry av det. Vi får ny giv til å jobbe bra videre, og satser på å fortsette å gjøre dere fornøyde!

Mvh. Rune og resten av personalet.