Meny
Velg seksjon Forside
Vedlegg
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Foreldreundersøkelsen 2022

Hvert år blir foreldre som har barn på 2. trinn i SFO bedt om å delta på en foreldreundersøkelse, for å kartlegge hvor fornøyde de er med SFO-tilbudet. Undersøkelsen er digital, og kun mulig å levere via internett. Her finner du en liten gjennomgang av årets resultater, og kan også kikke nærmere på tallene til Auglend SFO sammenlignet med Stavanger kommunes gjennomsnitt. Se dokumentene til høyre for å se den oversikten.

Svarprosent

Vi benyttet oss av både e-post og SMS for å få minnet flest mulig på å svare. I år inviterte vi 51 til å svare, og fikk svar fra alle 51! Dermed er svarprosenten på Auglend SFO 100%, og med det har vi den høyeste prosentvise deltakelsen i kommunen. Vi er faktisk den eneste SFOen som klarte å få svar fra alle foreldrene dette året. Med andre ord har vi en gruppe med engasjerte foreldre, som tar ansvaret sitt. Det er vi selvsagt veldig fornøyde med, og føler oss helt sikre på at resultatene vi har fått gjenspeiler foreldrenes meninger. Det er dette med å kunne "stole på" resultatene som er det viktigste for oss når det kommer til svarprosent.

Undersøkelsens inndeling

Resultatene fra undersøkelsen blir delt inn i to indekser. Den største indeksen kalles"SFO-indeks", og er basert på fem av spørsmålene. Den tar for seg trivsel, miljøet på SFO, aktivitetstilbud og ferietilbud. Den andre indeksen heter "Informasjon og samarbeids-indeks", og er basert på tre av spørsmålene. Navnet på indeksen forklarer greit hva den omhandler. I tillegg er det en tredje indeks, som omhandler mat-tilbudet. Den tas ikke egentlig med i beregningen av SFOens resultat, men vi viser hvordan tilbakemeldingen er på den også.

Hvert spørsmål har en poeng-score mellom 1-5, og så slås spørsmålene innen hver indeks sammen til en snitt-verdi.

Resultatene

Auglends indeks-score ble i år som følger (5 er høyeste mulige score):

SFO-indeks: 4,8 (Stavanger kommune i snitt har 4,5, målverdien for "bra resultat" er 4,0)

Informasjon og samarbeids-indeks: 4,7 (Stavanger kommune i snitt har 4,5, målverdien for "bra resultat" er 4,1)

Måltid-indeks: 4,4 (Stavanger kommune i snitt har 3,7. Måltids-verdien legges ikke til sammenlagt-scoren i år)

Sammenlagt: 4,75 (Stavanger kommune i snitt har 4,5)

Som dere sikkert ser, så er dette veldig bra resultater! Vi ligger langt over Stavanger kommunes målverdier for god praksis, og til og med godt over snittet i Stavanger kommune på begge indekser. Det vil altså si at foreldrene på årets 2. trinn er veldig fornøyde med SFO-tilbudet. Det er kun tre SFOer i hele kommunen som har mer fornøyde foreldre dette året, og med tanke på at vi har fått svar fra alle, så syns vi det er stor stas med så gode resultater! Men det aller viktigste for oss er selvsagt bekreftelsen på at dere foreldre er fornøyde med jobben vi gjør for deres barn.

Vi har fått like høy score på alle spørsmålene i år som i fjor, med et par unntak der vi faktisk har fått litt høyere poengsum i år.

Måltids-indeksen er, som i fjor, der vi scorer lavest. Men vi har fremdeles et godt resultat, og har gått opp 0,1 poeng. Etter flere år med kvalitetssikring og idemyldring rundt maten, så syns vi selv at vi har kommet opp på et meget bra nivå når det gjelder mat. Man må selvsagt også se begrensningene sine, som for vår del er et ganske lite og litt ueffektivt kjøkken, stor barnegruppe, den økonomiske rammen (kr 9,50 pr barn pr dag) og begrenset med tid. Men vi fortsetter alltid å utvikle oss.

Sammenlignet med Stavanger kommune

I dokumentet til høyre på denne siden kan du se resultatene til Auglend SFO for i år og i fjor, og også gjennomsnitt-summen til alle SFOene i Stavanger kommune i år og i fjor. På den måten er det mulig å se på og sammenligne resultatene på hvert enkelt spørsmål, om du ønsker det.

Hva jobber vi med videre?

Vi har gått gjennom denne undersøkelsen i personalet, for å se hva vi kan forbedre oss på. Den vil også presenteres for skolens administrasjon og driftstyre.

Etter så gode resultater, så har vi prøvd å finne noen punkter vi vil bli enda bedre på, og hva vil er mest fornøyd med å ha høye poengscorer på. Det var bred enighet i personalet om at vi var mest fornøyd med å ha gjort det godt i kategoriene som handler om at barnet trives og at de som jobber her bidrar til et godt sosialt miljø. Så de to tingene blir det vi vil fokusere mest på å opprettholde i årene som kommer. Om det er noe vi ønsker å heve, så er det scoren på spørsmålene om at beskjeder som gis til oss blir fulgt opp, og å bidra enda bedre til et fysisk trygt miljø for barna. 

Oppsummering

Totalt sett veldig bra resultater på årets undersøkelse, og vi er rett og slett kry av det. Vi får ny giv til å jobbe bra videre, og satser på å fortsette å gjøre dere fornøyde!

Mvh. Rune og resten av personalet.