Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Avdeling for hørselshemmede

Auglend skole er en av de største barneskolene i Stavanger, med ca. 470 elever. Skolen har en egen avdeling for undervisning av hørselshemmede elever fra 1. - 10. klasse. Dette er et kommunalt tilbud, men andre kommuner kan kjøpe elevplasser ved skolen vår. Ta gjerne kontakt med oss for avtale om skolebesøk eller hvis du har spørsmål. Avdelingsleder Mette Lysnes, telefon 51 50 72 92, mobil: 90 55 17 40 eller på epost. Se også vedlagt informasjonsbrosjyre som du finner her.

Tospråklighet - bimodal tospråklighet

Å velge språk for sitt barn, blir ofte fremstilt som et valg mellom talespråk og tegnspråk, ikke som et valg mellom enspråklighet og tospråklighet. Auglend skole ønsker å tilby tospråklighet til ditt barn.

Vi ønsker at alle elevene lærer seg tegnspråk slik at de kan fungere som tospråklige. Det betyr i praksis å gi elevene rikere kommunikasjonsmuligheter og større valgmulighet i ulike kommunikasjonssituasjoner. Tegnspråket er også med på å styrke utviklingen av det norske språket.

De aller fleste som bruker tegnspråk, uavhengig av hørselsfunksjon, er tospråklige. Tospråklighet mellom (minst) et tegnspråk og (minst) et talespråk omtales ofte som bimodal tospråklighet, da man skiller på de to modaliteter som er involvert (det auditive for talespråk og visuelle for tegnspråk). Opplæringen som fremmer bimodal tospråklighet reguleres av opplæringsloven. For barn i førskolealder har de barna «som har særlige behov for tegnspråkopplæring» rett til det etter  § 2-6.

Du kan lese mer om bimodal tospråklighet her.

Fagplaner
Avdelingen tilbyr undervisning etter fagplan for hørselshemmede, altså undervisning i og på tegnspråk. Denne fagplanen er ganske lik ordinær fagplan. Den største forskjellen er at denne fagplanen gir rett til undervisning i og på tegnspråk. Du kan lese mer om fagplanene her:

Norsk for elever med tegnspråk, Engelsk for elever med tegnspråk, Drama og rytmikk for elever med tegnspråk.

Vi gir også undervisningstilbud til hørselshemmede elever som ønsker å følge ordinær fagplan.

Læring skjer i samhandling med andre, derfor slås gruppene sammen i enkelte fag, for å skape et større elevmiljø. Når gruppene er samlet, er tegnspråk vårt fellesspråk.

Det er viktig for oss å fremme tegnspråk til alle på skolen vår, gjennom tegnspråkaktiviteter og læringsstunder.

Om oss
Personalet består av fagpersoner med høy kompetanse i undervisning av hørselshemmede elever. Personalets felles språkkode er tegnspråk.

Besøkselever

 Auglend skole har lagt til rette for 6 besøksuker i løpet av skoleåret. Høsten 2023 blir besøksukene i uke 39 og 48. Våren 2024 er de lagt til uke 5, 11, 17 og 22. Dette er et tilbud til elever som går på hjemmeskolen ellers i året, men som kan få et tilrettelagt opplæringstilbud med fokus på tegnspråk 5 uker i løpet av skoleåret. Målet med besøksukene er å legge til rette for tegnspråkopplæring og undervisning i fellesskap med andre hørselshemmede barn. Vi har også tilbud for elever som ønsker å være her fast en - to dager pr uke gjennom hele skoleåret (deltidselev).

For å bli besøkselev/deltidselev ved Auglend skole, avdeling for hørselshemmede, må hjemmeskolen, bostedskommune og PPT ta kontakt med Stavanger kommune ved Unni Lill Borg på telefon 51 50 80 45 eller via epost til unni.lill.borg@stavanger.kommune.no.

_________________________________________________________________________________

Nyttig å vite 

Stavanger har et godt tegnspråk miljø med Stavanger Døvesenter sentralt beliggende i sentrum. Der er det åpent hus hver torsdag og de har både en aktiv ungdomsklubb for de mellom 13 og 30 år og idrettsklubb for både barn og ungdom. Stavanger Døvesenter arrangerer også månedlige barnetreff for foreldre og barn.

Hørselshemmede barns organisasjon

Hørselshemmede barn er først og fremst barn. Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for hørselshemmede barn og unge selv, deres familie og øvrige nettverk. Du kan lese mer om organisasjonen her.

 

 

 

 

 

 

 Foreldretelefonen

Foreldre spør, foreldre svarer!