Meny
Velg seksjon Forside
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen Kaada
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Avdeling for hørselshemmede

Auglend skole er en av de største barneskolene i Stavanger, med ca. 470 elever. Skolen har en egen avdeling for undervisning av hørselshemmede elever fra 1. - 10. klasse. Denne avdelingen tilbyr undervisning etter fagplan for hørselshemmede, altså undervisning i og på tegnspråk. Denne fagplanen er ganske lik ordinær fagplan. Den største forskjellen er at denne fagplanen gir rett til undervisning i og på tegnspråk. Du kan lese mer om fagplanene her:

Norsk for elever med tegnspråk, Engelsk for elever med tegnspråk, Drama og rytmikk for elever med tegnspråk.

Vi gir også undervisningstilbud til hørselshemmede elever som ønsker å følge ordinær fagplan.

Å velge språk for sitt barn, blir ofte fremstilt som et valg mellom talespråk og tegnspråk, ikke som et valg mellom enspråklighet og tospråklighet. Auglend skole ønsker å tilby tospråklighet til ditt barn.

Læring skjer i samhandling med andre, derfor slås gruppene sammen i enkelte fag, for å skape et større elevmiljø. Når gruppene er samlet, er tegnspråk vårt fellesspråk.

Det er viktig for oss å fremme tegnspråk til alle på skolen vår, gjennom tegnspråkaktiviteter og læringsstunder.

Personalet består av fagpersoner med høy kompetanse. Undervisningen skjer direkte, og ikke via tolk. Personalets felles språkkode er tegnspråk.

Besøkselever

Auglend skole har lagt til rette for 5 besøksuker i løpet av skoleåret, uke 38,48,5,13 og 22. Dette er et tilbud til elever som går på hjemmeskolen ellers i året, men som kan få et tilrettelagt opplæringstilbud med fokus på tegnspråk 5 uker i løpet av skoleåret.

Vi har også tilbud for elever som ønsker å være her fast en - to dager pr uke gjennom hele skoleåret (deltidselev). 

Målet med besøksukene er å legge til rette for tegnspråkopplæring og undervisning i fellesskap med andre hørselshemmede barn.

For å bli besøkselev/deltidselev ved Auglend skole, avdeling for hørselshemmede, må hjemmeskolen, bostedskommune og PPT ta kontakt med Stavanger kommune ved Unni Lill Borg på telefon 51 50 80 45 eller via epost til unni.lill.borg@stavanger.kommune.no

Tilbud om grunnleggende tegnspråkopplæring på Auglend skole
Auglend skole har fått tilskudd til opplæring i tegnspråk av Utdanningsdirektoratet for å styrke tegnspråkopplæringen rettet mot barn av tegnspråklige foresatte(KODA) og søsken av tegnspråkbrukere. Tilbudet kan også være for barn med hørselshemming som ønsker grunnleggende tegnspråkopplæring. Dette er et midlertidig prosjekt, og det  er gitt tilskudd til dette prosjektet tom 30.06.2022.

Auglend skole tilbyr tegnspråkopplæring til elever som har behov for opplæring i tegnspråk hver fredag fra klokken 12:45-13:45 på Auglend skole i F-bygget, og tilbudet gjelder elever fra 1.-7.trinn.
Hjemmeskolen ordner med skyss til -og fra Auglend skole.

Innholdet i undervisningstimen vil ha fokus på at elevene skal få lære tegnspråk tilpasset sitt nivå. Eksempel på temaer vi gjennomgår kan være familie, farger, mat, skole, årstider og andre tegn som elevene har nytte av i hverdagen.
Dette er et kommunalt tilbud, men elever fra andre nærliggende kommuner kan også benytte seg av tilbudet. 
Vi starter opp tilbudet fredag 03.09.21.
Er dette tilbudet av interesse, ta kontakt med avdelingsleder Rune Stangeland 51913194.

_________________________________________________________________________________

Nyttig å vite 

Stavanger har et godt tegnspråk miljø med Stavanger Døvesenter sentralt beliggende i sentrum. Der er det åpent hus hver torsdag og de har både en aktiv ungdomsklubb for de mellom 13 og 30 år og idrettsklubb for både barn og ungdom. Stavanger Døvesenter arrangerer også månedlige barnetreff for foreldre og barn.

Hørselshemmede barns organisasjon

Hørselshemmede barn er først og fremst barn. Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for hørselshemmede barn og unge selv, deres familie og øvrige nettverk. Du kan lese mer om organisasjonen her.

 

 

 

 

 

 

 Foreldretelefonen

Foreldre spør, foreldre svarer!