Meny
Velg seksjon Forside
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Elevplass i stavangerskolen

Velkommen til stavangerskolen

Stavanger kommune har samlet informasjon om skolestart, og skole-hjem samarbeid i et eget hefte: "Velkommen til Stavangerskolen". 

Har du et barn som skal begynne i 1. eller 8. klasse høsten 2022?

I januar vil du få brev om hvilken skole barnet hører til. I dette brevet vil du bli bedt om å melde fra dersom du har opplysninger som kan ha betydning for tildelingen av skoleplass.

Dette kan for eksempel være om
-familien planlegger å flytte
-du mener barnet hører til en annen skole
-andre forhold du mener kan være av betydning for avgjørelsen

Avgjørelsen om skoleplass blir sendt ut i mars. Har du spørsmål, kan du kontakte skolen, eller kommunen på telefon 51 50 70 90.

 

Skoleplass i Stavanger er regulert gjennom en egen forskrift om skoletilhørighet. Denne forskriften avklarer hvilke rettigheter elevene har til skoleplass og hvordan søkeprosessen er.

Auglend skole vil særlig fremheve følgende informasjon om skoleplass:

Inntaksområde og nærskolerett

Skolene i Stavanger sitt inntaksområde bygger i hovedsak på geografisk nærhet, altså at eleven skal ha rett på skoleplass på den skolen som gir kortest skolevei. Unntaket fra dette er noen særskilte inntaksområder som er oppgitt i Stavanger kommune sin forskrift om skoletilhørighet. For Auglend skole sin del så innebærer dette at forskriften slår fast hvor skillet går mellom Auglend og Tjensvoll skole. 

Fritt skolevalg

§ 3. Søknad om opptak ved annen skole enn nærskolen

Foresatte kan søke skoleplass for sitt barn ved annen skole enn nærskolen, jfr opplæringslovens§ 8-1, annet ledd; såkalt «fritt skolevalg». Slik søknad skal sendes via elevens nærskole.

Alle skoler må kontinuerlig holde av noen skoleplasser til eventuelle tilflyttede elever med nærskolerett. Behovet for slike plasser er ulikt fra skole til skole. Dersom det, etter at et antall tilflyttingsplasser er avsatt, er ledig kapasitet på omsøkt skole skal søknaden innvilges.

Dersom det er flere søkere enn tilgjengelige plasser, foretas utvelgelse etterfølgende kriterier:
1) Søsken på den aktuelle skolen ved skolestart
2) Kortest avstand til den aktuelle skolen
3) Trafikksikkerhet skolevei

Det gis ikke skyssgodtgjørelse i denne sammenheng og det kan ikke garanteres at søsken får plass ved samme skole.

(Forskrift om skoletilhørighet, Stavanger kommune)

Søknadsskjema finner du på Stavanger kommune sine nettsider