Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Spesialundervisning

Hvem har rett på spesialundervisning?

§ 5-1 i Opplæringsloven sier at elever som ikke har, eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen har rett til spesialundervisning. Opplæringen vil avvike fra den generelle fagplanen i et eller flere fag. Skolen fatter enkeltvedtak i tråd med PPT sin sakkyndige vurdering. Eleven får en individuell opplæringsplan (IOP) i tråd med de særskilte behovene som eleven har.

 PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage og skole. PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole gjennom kurs og nettverk/konsultasjoner til de ansatte.Fagpersonerene i PPT har fagbakgrunn som psykolog, pedagogisk-psykologisk rådgiver, logoped, spesialpedagog, synspedagog, audiopedagog og sosionom. Skolen,  i nært samarbeid med foresatte benytter seg av PPT sitt henvisningsskjema hvis det er behov for hjelp og veiledning av PPT. Du kan lese mer informasjon om PPT her.

Vil du ha en kjapp innføring i hva spesialundervisning er, hva ord og uttrykk betyr og hva du kan forvente av skolen din? Se Utdanningsdirektoratets hefte her: Spesialundervisning på 5 minutter