Meny
Velg seksjon Forside
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fysiske og psykososiale miljøet i skolen er av avgjørende betydning for elevenes helse, trivsel og læreevne. Skolemiljøet på Auglend skole skal fremme trivsel og læring.

Opplæringslovens kapittel 9A slår fast at "Alle elever har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjer helse, trivsel og læring".  Det er elevenes subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.

For å sikre at vi ivaretar elevene har vi utarbeidet rutiner for hvordan vi jobber med saker der elever uttrykker at de ikke har det trygt og godt, eller der andre mistenker at eleven ikke har det godt på skolen. 

En beskrivelse av gjeldene regler, våre rutiner, og klageadgang til Fylkesmannen, finner dere beskrevet i "Handlingsplan §9A". Se vedlegg i høyremenyen.