Meny
Velg seksjon Forside
Avd. Tegnspråk
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen Kaada
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tegnspråk
erher.no
Tegnordboka
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Info fra skolehelsetjenesten

Til alle foresatte på 1.trinn

 

Vi i skolehelsetjenesten pleier å ha en presentasjon av oss selv og vår tjeneste på foreldremøte til 1.trinn. P.g.a Corona-situasjonen utgår dette dessverre i år. Vi tenker likevel at det er viktig at dere foresatte vet hvem vi i skolehelsetjenesten er og er kjent med skolehelsetjenestens program. 

Vi er to helsesykepleiere: Bente K. Hamre er på Auglend torsdager og fredager. Hun har kontor i yttergang i adm.bygget. Birgit A. Stokka er på Auglend mandager, torsdager og fredager. Hun har kontor i adm.bygget innenfor melkeutleveringen.  

Skolehelsetjenesten jobber etter et fast program. På 1.trinn vil alle barn få tilbud om en undersøkelse i løpet av første skoleår, som omfatter vekt- og lengde måling, helsesamtale hos helsesykepleier og somatisk undersøkelse hos lege. I tillegg vil vi hilse på og presentere oss for barna i klassene, ha undervisning om tanker og følelser, samt helseopplysning i klasse med tema; forebygge vold og seksuelle overgrep. Målet er at barna skal vite hva som ikke er lov å gjøre mot barn. Vi skal støtte de i å sette egne grenser og i å få mot til å si ifra til noen de stoler på om de opplever noe krenkende. Vi bruker alderstilpasset undervisningsmateriale fra www.jegvet.no. og www.kroppenmineierjeg.no.  

Innkalling til 1.klasse undersøkelsen hos helsesykepleier og lege vil bli sendt via Digipost eller Altinn.

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og barnas egen helsetjeneste. Når vi er i klassene å hilser på barna, vil de få utdelt en brosjyre med info om skolehelsetjenesten. Denne ligger også på skolens hjemmeside under "skolehelsetjenesten". Der vil dere også finne mer utfyllende informasjon om skolehelsetjenesten.

Har du spørsmål eller bekymringer rundt ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere.

Med vennlig hilsen

Birgit og Bente