Meny
Velg seksjon Forside
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
2 G
4. - 7. G
8. - 10. G
Hovedadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Auglend skole postmottak Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rune Stangeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Nasjonale prøver skoleåret 2020-2021

Prøveperioden for nasjonale prøver er i år satt til å være fra 31.august til 25.september. Auglend skole gjennomfører de nasjonale prøvene på 5.trinn på følgende datoer:

Tirsdag 8.september: Lesing. Inntil 90 minutter.

Fredag 11.september. Engelsk. Inntil 60 minutter.

Tirsdag 15.september og torsdag 17.september. Regning. Inntil 90 minutter

Formålet med de prøvene er å få kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing,regning og engelsk, og prøvene gir resultat om elever på individ-, gruppe – og skolenivå.

Lærerne bruker resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpassa opplæring, mens kommuner og skoler bruker resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringa.

Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivå. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver. Det er veldig få elever som får alt riktig på prøven, noen får ingen. Det er fordi det må være noen ordentlige vanskelige oppgaver som de aller beste kan bryne seg på. 

Prøvene er elektroniske, og de består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgs-oppgaver skal elevene velge et av flere svaralternativ.

Hovedregelen er at alle elever skal delta. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver. Skolen fatter enkeltvedtak på fritak, men eleven selv eller foreldrene kan likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven.  

Dere kan finne mer info om nasjonale prøver og eksempeloppgaver på linkene under: 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/

 

Hilsen Rune Stangeland

avdelingsleder 5.-7.trinn