Meny
Velg seksjon Forside
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Tegnspråkdagen

23. september feirer vi den internasjonale dagen for tegnspråk.

Målet er å øke bevisstheten rundt tegnspråk, og vise hvilken betydning tegnspråk har for at døve skal få realisert sine menneskerettigheter.

FNs generalforsamling vedtok 19. desember 2017 at 23. september skal være den internasjonale dagen for tegnspråk. Datoen 23. september er valgt siden Verdensforbundet for døve ble opprettet denne dagen i 1951.

Generalforsamlingen vedtok å opprette dagen for å skape blest rundt viktigheten av tegnspråk og for å fremme flerspråklighet. FN bruker flerspråklighet som et middel for å fremme, bevare og beskytte mangfoldet av ulike språk og kulturer.

I Norge er norsk tegnspråk det nasjonale tegnspråket. Som språklig og kulturelt uttrykk er norsk tegnspråk likeverdig med norsk.

Tegnspråk er en visuell kommunikasjonsform som benyttes av døve, tunghørte og hørende. Det eksisterer rundt 300 ulike tegnspråk i verden, og det finnes også et felles internasjonalt tegnspråk .
FNs konvensjon fastslår at tegnspråkene er fullverdige språk med lik status som talespråk. Land som har skrevet under på konvensjonen forplikter seg til å anerkjenne og fremme tegnspråk.
På verdensbasis er det rundt 70 millioner døve mennesker i følge Verdensforbundet for døve (WFD). For personer som er døve eller har annen hørselshemming er tidlig tilgang på tegnspråk og tjenester på tegnspråk avgjørende for vekst og utvikling. For å kunne nå bærekraftsmålene må tjenester som god utdanning være tilgjengelig for døve.

Du kan lese om det nasjonale tegnspråket i Norge her

Her kan du lese mer om tegnspråk i Norge

Her kan du lese mer om tegnspråkdagen