Meny
Velg seksjon 2. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Snart 1. klasse
Bogafjell skole, Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51338700 Send oss e-post
Redaktør: Jørgen Slyk

Barneskolene ned til gult nivå igjen

Barneskolene i Sandnes, Randaberg, Sola og Stavanger går tilbake til gult smittevern-nivå kommende uke.Skolene gikk opp til rødt nivå mandag 4. januar fordi regjeringen har anbefalt rødt nivå i regioner med høyt smittepress. Smittevernoverlegene i kommunene på Nord-Jæren har fortløpende vurdert smittespredningen mellom barn og ungdom.

I årets første uker er det ikke påvist smitte mellom elever, eller mellom elever og lærere, på Nord-Jæren.– Vi ser at det er svært sjelden at smitten spres på skolene. Praktisk talt alle barn som er diagnostisert med covid-19 etter jul, har kjent smittevei: De er smittet av nærkontakter i egen husstand. I tillegg viser en rapport fra FHI at korona nesten aldri smitter mellom barneskoleelever, eller mellom elever og lærere, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik på vegne av smittevernoverlegene i de fire kommunene. Dette er bakgrunnen for at smittevernanbefalingen for skolene på Nord-Jæren nå justeres.

Innen onsdag 20. januar vil derfor skolene i Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger være på gult smittevern-nivå.- Det må imidlertid tas forbehold om at det mandag 18. januar ikke kommer nye føringer fra regjeringen, sier Hege Egaas Røen, kommunaldirektør oppvekst skole i Sandnes kommune.

Ved gult smittevern-nivå i barneskoler gjelder dette:

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele skoleklasser anses som en kohort

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Trinnvise kohorter på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Ha ekstra antall voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand.

Vurdere ulike tidspunkt for friminutt for å begrense antall elever som er ute samtidig


Hei alle sammen - og Godt Nytt År!

Som dere fikk info om på Transponder i går kveld, er skolen nå på rødt nivå – i første omgang fram til 18. januar 2021. Trykk på "les mer" for mer informasjon - samt for å lese Lokal beredskapsplan for Bogafjell skole - rødt nivå.


"Jul er å dele sin glede med andre, dele det håp som har senket seg ned. Jul er å si vi er glad i hverandre og kjenne fred. Jul er å gi til en bror og en søster, gi av det brød og den rikdom du har. Jul er å være i sammen med andre og synge en julesang."                           (Min julesang - Kine Therese Ludvigsen)

De fire siste ukene før jul har temaet vært Jul og høytid. I denne perioden har vi:

- Hatt adventstund hver morgen i desember.

- Gitt en gave til NOGE i omvendt julekalender.

- Hørt læreren lese fra en julebok.

- Lest tekster som handler om jul.

- Lært om høytider de feirer i forskjellige religioner.

- Hatt juleverksted, der vi har laget engler, juletrær og kranser.

- Skrevet ønskeliste og juledikt.

- Sunget, danset og dramatisert julesanger.

- Spist julegrøt.

- Sett på julefilmer.

- Jobbet i julehefte, et hefte med juleoppgaver fra alle fag.


DYR

Husdyr - Kjæledyr - Ville dyr

I uke 44-47 har vi hatt temaet Dyr. I denne perioden har vi:

- Lært begrepene husdyr, kjæledyr og ville dyr.

- Lest mange forskjellige tekster om dyr.

- Hørt fortellingen om Noahs ark.

- Illustrert dyrene i Noahs ark med maling og sjablonger.

- Laget pinnsvin i leire.

- Startet med Dyrikon, en bok der vi skal skrive fakta om et dyr til hver bokstav i alfabetet.

- Skrevet gåter og dikt om dyr.

- Skrevet om utrydningstruede dyr på chromebook.

- Sunget sanger som handler om dyr og lyttet til dyrelyder.

- Lekt mimeleken og dramatisert forskjellige dyr.


"Når vi er sammen er vi bedre" synger vi i årets BlimE-sang, og i dag har hele skolen danset BlimE-dansen. Klassevis, men likevel sammen. Alle trinnene ble filmet, og sammen skal filmsnuttene bli til Bogafjell skoles BlimE-bidrag. Elevene har øvd på dansen i hele høst, og det er imponerende å se hvor flinke de har blitt! Vi takker film-teamet for hjelpen og gleder oss over resultatet, som nå kan ses ved å trykke på "Les mer".

BlimE er NRK Supers vennskapskampanje. Målet er å fremme vennskap og omsorg for hverandre, og hensikten er å styrke samholdet på skolene.


Havet er fantastisk - det gir liv til alt på jorda. Men nå er havet truet av forsøpling fra oss mennesker.

I tre uker har vi hatt om temaet Plast i havet. I denne perioden har vi:

- Lest en tekst om hvor søppelet blir av.

- Jobbet med TV-aksjonen sine temasider på Salaby.

- Hørt læreren lese boka "Blekkulf - hval i trøbbel".

- Laget en stor hval full av plast.

- Skrevet ulike tekster om dyrelivet i havet.

- Gått på tur i nydelig høstvær, der fant vi både søppel i naturen og i vannet.

- Noen har plukket søppel i skolegården.

- Hørt boka "Regnbuefisken" og laget veldig fine regnbuefisker.


To eller flere personer som liker å være sammen. De liker ofte å leke de samme lekene, og bryr seg om hverandre.

I seks uker har vi hatt om temaet vennskap på 2. trinn. Gjennom denne perioden har vi:

- Snakket om hvordan vi kan være en god venn.

- Øvd på fine ord vi kan si og skrive til hverandre.

- Lært nye leker vi kan leke sammen. 

- Lekt mye sammen både inne og ute.

- Lært oss nye sanger som handler om venner og vennskap.

- Laget vennskapsbånd.

- Hørt lærerne lese fra boka "Lillebror og Knerten" av Anne-Cath. Vestly. Der familien til Lillebror har flyttet et nytt sted og der er det ingen å leke med. Heldigvis finner Lillebror en fururot som ser akkurat    ut som et lite menneske. Han får navnet Knerten, og blir Lillebrors beste venn, en han kan betro seg til og dele alt med.

- Laget vår egen Knerten.


Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det slår Opplæringsloven fast. Trykk på "les mer" for utfyllende informasjon.

 


Klikk på "les mer" og se vedlegg til høyre på siden.

Der finnes skoleruta for skoleåret 2020-21.


Klikk på "les mer" og se vedlegg til høyre

Helsesykepleier er på skolen:

Mandag kl. 08.00-13.00

Tirsdag  kl. 08.00-15.00

Onsdag kl. 08.00-15.00

Torsdag kl. 08.00-15.00

Hilsen Hildegunn Solbjør og Åse Karin Byberg, helsesykepleiere

Kontaktinfo: hildegunn.rovik.solbjor@sandnes.kommune.no, tlf 51336473

ase.karin.byberg@sandnes.kommune.no tlf 51336346    


Det nærmer seg skolestart, og vi på 2. trinn gleder oss veldig til å se alle elevene igjen!

Vi starter opp på mandag den 17. august klokken 08.15. Skoledagen slutter klokken 12.15 denne dagen og hver mandag fremover. Det er kommet noen endringer dette skoleåret i forhold til skolestart og skoleslutt, så vi oppfordrer alle foresatte til å lese nøye gjennom informasjonsskrivet og se på timeplanen som elevene får med seg i sekken. Disse vil også bli lagt ut på hjemmesiden.

Martin og Inger er nye på trinnet dette skoleåret:)