Meny
Velg seksjon FAU/SU
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
1.trinn høsten 2018
Bogafjellbakken 1 4324 Sandnes
Telefon: 51338700 Send oss e-post
Redaktør: Jørgen Slyk

Det ble valgt nytt styre i FAU Bogafjell skole under årsmøtet torsdag 24. mai 2018 og det nye styret ble konstituert samme dag. Eldrid Robberstad trer ut og vi takker for lang og god tjeneste.

Styret FAU Bogafjell skole:

Jan Erik Norland – Styreleder
Mobil: 909 35 777, e-post: jan-norland@lyse.net
Monica Byberg Johansen - Nestleder
Mobil: 975 89 737, e-post: monica-klassekontakt@hotmail.com
Kjetil Jensen – Kasserer
Mobil: 480 64 597, e-post: kjensen@lyse.net
Annette Bø Berge – sekretær
Jan Ove Johansen
Mobil: 932 00 824, e-post: jan.ove.johansen@stavanger.kommune.no
Therese Nesse
Mobil: 971 45 159, e-post: therese.nesse@yahoo.no
Glenn H. Walberg

 


Styret i FAU Bogafjell skole innkaller til årsmøte torsdag 24. mai kl. 19:00 - kl. 20:00 i skolens aula.

Endelig sakliste:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av saksliste
3. Gjennomgang og godkjenning av endring i vedtekter
4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap
6. Valg av styremedlemmer og styrets sammensetning

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen torsdag 10. mai.

Styret håper på godt oppmøte. Ingen trenger å være redd for å bli valgt da aktuelle kandidater er forespurt på forhånd.

Velkommen til Årsmøte.


Solidaritetsaksjonen torsdag 12. april var en stor suksess. Barn og voksne koste seg i det flotte været.

Til sammen ble det samlet inn ca kr 70 000,- til Hei Verden sitt arbeid med å gi barn i Zambia mulighet til å gå på skole.

Tusen hjertelig takk til både store og små som bidro til å gjøre dette til en både kjekk og viktig dag!  


Torsdag 26.04 kl. 17:00 - 20:00 er det dugnad på Bogfjell Skole for dem som har dette på sitt årsjul.
Invitasjon er sendt ut via klassekontakter.
Ta med sopekost, rake, spade og trillebår (hvis du har).

FAU stiller med representanter som vil vise hva som skal gjøres.  
Vi vil ta en pause underveis med servering av kaffe, saft og kaker.
Barn er hjertelig velkommen til å være med.  
Parkering på grusbanen!  

Mvh styret FAU Bogafjell Skole 


FAU Bogafjell skole informerte under årets bingo om at man måtte følge med på skolens hjemmesider, da vi ville slippe en hyggelig nyhet. Styret har nemlig søkt Sandnes Sparebank om midler fra bankens gavefond, som er tiltenkt allmennyttige formål for å skape begeistring, glede og engasjement i vår region. Hilde Fiskaa Willumsen, (markedsansvarlig i Sandnes Sparebank), varslet oss at vi var en av de superheldige som får tildelt midler og at vi faktisk får innvilget hele beløpet vi søkte om, og nå er de kommet inn på konto.  

FAU Bogafjell skole har et årshjul som omfatter både inntektsbringende og rene sosiale tiltak, og vi har fortsatt et fokus på psykososialt miljø og uteområder. Regnskap godkjennes, og budsjetter vedtas på årsmøter. 

For å ha midler til å drifte bl.a. ballbinge, tilskudd til skolen generelt, og til klasser og trinn for transport, utstyr, aktiviteter osv. er vi avhengig av inntekter. 

FAU Bogafjell skole har de siste år hatt blant annet psykososialt arbeidsmiljø som et av sine hovedfokusområder. Dette har blant annet medført at vi har hatt et veldig nært samarbeid med skolens ledelse i forbindelse med utforming av ny «Plan for godt skolemiljø» - herunder rutiner for konflikthåndtering og avdekking av mobbing.

Vi er derfor veldig glad for at SFO har tatt ballen videre, og gjennom høsten 2017 har de begynt å jobbe systematisk med sosial kompetanse.

Les videre for mer informasjon om hva dette betyr, med SFO-leders egne ord.

Det ble valgt nytt styre i FAU Bogafjell skole under årsmøtet tirsdag 4. oktober 2017 og det nye styret ble konstituert samme dag. Randi Oftedal valgte å tre ut og vi takker for lang og god tjeneste.

Styret FAU Bogafjell skole:

Jan Ove Johansen – Styreleder
Mobil: 932 00 824, e-post: jan.ove.johansen@stavanger.kommune.no

Jan Erik Norland - Nestleder
Mobil: 909 35 777, e-post: jan-norland@lyse.net

Kjetil Jensen – Kasserer
Mobil: 480 64 597, e-post: kjensen@lyse.net

Annette Bø Berge – sekretær

Monica Byberg Johansen
Mobil: 975 89 737, e-post: monica-klassekontakt@hotmail.com

Therese Nesse
Mobil: 971 45 159, e-post: therese.nesse@yahoo.no

Eldrid Robberstad


 

Endelig saksliste:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av saksliste
3. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap
5. Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2018
6. Valg av styremedlemmer og styrets sammensetning


Styret i FAU Bogafjell skole har valgt å registrere foreningen i foretaksregisteret i Brønnøysund. Organisasjonsnummeret til FAU Bogafjell skole er 918 381 678. Styret har, i samarbeid med skolens administrasjon, opprettet vedtekter for FAU Bogafjell skole som er meldt inn til Brønnøysundregisteret. Vedtektene for FAU Bogafjell skole finner du i menyen til høyre på siden til FAU/SU under fanen Styret/vedtekter. FAU Bogafjell skole har som følge av dette fått nytt kontonummer 3205.24.48955.

FAU Bogafjell skole har opprettet avtale med Vipps og mCash slik at betalinger ved arrangementer kan gjøres via mobiltelefon. Dette ble første gang tatt i bruk på 17. mai arrangementet i Bogafjellhallen for to uker siden.

FAU Bogafjell skole har opprettet kundekort hos Sola Storcash som kan brukes til innkjøp av brus/pølser/diverse i forbindelse med arrangementer i regi av skolen og/eller FAU Bogafjell skole. De har også returordning på varer i uåpnet emballasje. Kortet ble brukt i forbindelse med innkjøp av varer til 17. mai arrangementet.

Alle utlegg i regi av FAU Bogafjell skole vil bli utbetalt ved innlevering av refusjonsskjema og kvittering/faktura. Refusjonsskjemaet finner du under fanen Kasserer/økonomi.  

Eventuelle spørsmål kan rettes til styrets leder Jan Ove Johansen mobil 932 00 824 eller kasserer Kjetil Jensen mobil 480 64 597.


Det ble valgt nytt styre i FAU Bogafjell skole på årsmøtet tirsdag 4. oktober 2016 og det nye styret ble konstituert samme dag. Borgar Haugseth og Arne Askedal valgte å tre ut og vi takker for lang og god tjeneste.

For det første er det viktig å si at vi har fått på plass nok bøssebærere til årets TV-aksjon på søndag 23.10.
En stor takk til alle klassekontakter som har respondert i god tid før aksjonsdagen og en stor takk til alle dere som har sagt JA til å være bøssebærer.
Nok en gang viser dette at ikke bare fungerer årshjulet helt til sin hensikt, men at innbyggerne våre i bydelen stiller opp for å hjelpe andre mennesker i nød. En stor takk til dere alle!

VIKTIG INFORMASJON - OPPMØTESTED
Oppmøtested i år vil være Bogafjell kirke som tidligere, men i år skal du ikke gå inn hovedinngangen til kaféen, men rundt på siden (mot fotballbanen) og inngangen inn til Bydelssalen

Det vil være skiltet, men allikevel greit å nevne.

Lykke til med innsamlingen for en meget god sak.

mvh
Borgar Haugseth
FAU