Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Henning Aastvedt
Rektor
Telefon: 51 91 34 16 - 91 55 77 09
Sentralbord - Gausel skole
Telefon: 51 91 26 26
Jostein Brimsø Fundinglsand
Avdelingsleder 1.- 2.trinn
Telefon: 51 91 21 18 - 47 63 46 53
Jan Egil Tjønn
Avdelingsleder 3.- 4.trinn
Telefon: 51 91 23 17 - 99 38 78 41
Bruse Espedal
Avdelingsleder 5.- 7.trinn og stedfortreder for rektor
Telefon: 51 91 35 17
Veronica Stensønes Rye
Avdelingsleder SFO
Telefon: 51 91 35 54 - 93 67 42 64
Jorun Sandve
Fagleder spes.ped, spesialpedagog 1.trinn
Telefon: 51 50 77 79
Grete Løhre
Skolekonsulent
Telefon: 51 91 35 18
Mona Nordstrand
Skolekonsulent
Telefon: 51 91 24 48