Skolens bibilotek

Skolebibliotekar Trine Osen Lande har en 50 % stilling på Gausel skolebibliotek.

Hun er på biblioteket fire dager i uken og kan kontaktes på trine.osen.lande@stavangerskolen.no

Skolebibliotekaren hjelper elever og lærere med å finne bøker tilpasset alder og lesenivå og har ansvar for å kjøpe inn nye bøker, vedlikeholde boksamlingen og legge til rette slik at det er lett å finne fram.

Hun har høytlesing og bokanbefalinger og jobber for å skape leseglede og dermed også øke elevenes lesekompetansen.

Elevene kan låne inntil 3 bøker fra skolebiblioteket samtidig og har ansvar for å ta vare på bøkene og levere dem tilbake.