Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten finnes på alle skoler i Stavanger og er et lovpålagt helsetilbud til barn og unge i skolepliktig alder.  

Skolehelsetjenestens tilbud

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, psykolog og lege. Helsesykepleierne er til stede på skolen og tar hånd om de fleste oppgavene, mens de andre faggruppene er tilgjengelige som en kompetanseressurs.

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om helsefremmende og forebyggende arbeid for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø. Vi er opptatt av å styrke elevenes kunnskap om egen helse og bidra til mestring av hverdagsutfordringer.

  • Alle elever får tilbud etter et fast program for skolehelsetjenesten, inkludert vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Enkeltelever følges opp etter behov.
  • Det gjennomføres undervisning og veiledning i grupper og klasser, samt deltakelse på enkelte foreldremøter.
  • Skolehelsetjenesten er tilgjengelig for elever med «åpen dør», du trenger ikke å ha en avtale.
  • Foresatte og lærere kan ta kontakt ved behov.
  • Samhandler med andre tjenester for å skape et godt lag rundt eleven.

På Gausel skole jobber

 

Helsesykepleier Kristine K. Eikrem mandag til torsdag + annenhver fredag. Tlf 51 50 73 16.
E-post kristine.k.eikrem@stavanger.kommune.no

Helsesykepleierstudent Tonje E. Fredriksen tirsdag til torsdag (unntak i praksisperiode). Tlf 51 50 74 07.
E-post tonje.engebrethsen.fredriksen@stavanger.kommune.no

Vennligst ikke send sensitive opplysninger på e-post. 

Foreldre til elever under 16 år kan også kontakte skolehelsetjenesten sikkert og enkelt på helsenorge.no.

Ved akutt sykdom må fastlege kontaktes.

Nede på denne siden finner du mange nyttige lenker for elever og foreldre/foresatte.

Ta gjerne kontakt!