Praktisk informasjon

Elevpermisjon

Ønsker du å søke om permisjon for ditt barn kan du følge lenken "informasjon om elevpermisjon" nederst på forsiden. 

Søknad om skolebytte

Dersom du ønsker plass på en annen skole enn den eleven sokner til kan du søke om dette via søknadsskjemaet søknad om skolebytte. 

Skolemelk

Gausel skole har tilbud om skolemelk til elevene. Skolemelk-ordningen administreres i sin helhet av TINE Skolelyst. Skolen har ikke noe med bestilling/betaling av skolemelk. Melken oppbevares på skolen i kjøleskap og deles ut til elever som er med i ordningen i forbindelse med spising midt på dagen. 
Skolemelk-ordningen er en abonnements-ordning. Abonnement bestilles i skolelyst.no. All betaling skjer gjennom skolelyst.no

Det kan velges mellom følgende produkter:
Lettmelk 1 % fett, lettmelk 0,5 % fett, havredrikk, lettmelk Laktosefri

Ny elev i barneskolen

Barn begynner på skolen det året de fyller 6 år. Alle får brev i januar om hvilken skole de hører til. Svarene på alt du lurer på om skolestarten finner du i lenken nedenfor.

Overgang til ungdomsskolen

Erfaringer viser at de aller fleste elever finner seg godt til rette ved ungdomsskolen etter kort tid, uansett hvilken skole det gjelder. Stavanger kommune vil gjøre sitt beste for at det fortsatt skal være slik, og at alle elever skal få en best mulig skolehverdag.

Retningslinjer for legemiddelhåndtering

Formålet med retningslinjene er å sikre riktig og god legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordning (SFO) i Stavanger
kommune som ivaretar barnets beste.

Skjema for legemiddelhåndtering

Avtalen er mellom foreldre/foresatte/elev og barnehage/skole/SFO om at personalet deler ut
medisiner etter gjeldende rutiner ved barnehagen/skolen